Podešavanje glasnoće uređaju iPod shuffle

Možete podesiti iPod shuffle da reproducira sve pjesme na istoj relativnoj glasnoći zvuka.

Također možete onemogućiti da glasnoća zvuka na vašem iPod shuffleu premaši određenu razinu. Možete onemogućiti da ovu postavku promijeni netko tko ne zna lozinku.

Podešavanje iPod shufflea da reproducira sve pjesme na istoj glasnoći

 1. Odaberite iTunes > Postavke, kliknite Reprodukcija i provjerite da je odabrana Provjera zvuka.

  Napomena:  Pomoću ove postavke sva glazba u aplikaciji iTunes reproducira se na istoj glasnoći.

 2. Spojite iPod shuffle na računalo te ga odaberite.

 3. Kliknite Sažetak (za iPod shuffle 1. ili 2. generacije, preskočite ovaj korak).

 4. Odaberite Omogući provjeru zvuka.

Određivanje granice maksimalne glasnoće za iPod shuffle

 1. Podesite svoj iPod shuffle na željenu maksimalnu glasnoću.

 2. Spojite iPod shuffle na računalo te ga odaberite.

 3. Kliknite Sažetak (za iPod shuffle 1. ili 2. generacije, preskočite ovaj korak).

 4. Odaberite "Ograniči maksimalnu glasnoću".

  Ako ne vidite tu opciju, vaš iPod shuffle nema potrebni softver. Za ažuriranje softvera, kliknite tipku Sažetak (ako je potrebno) i kliknite Ažuriraj.

 5. Povucite kliznik do željene maksimalne glasnoće. 

  Početna postavka kliznika odgovara glasnoći na koju je iPod shuffle bio podešen kad ste označili potvrdnu kućicu "Ograniči maksimalnu glasnoću".

 6. Da biste zatražili lozinku za promjenu ove postavke, kliknite na lokot i unesite lozinku.