Više pomoći za iPod

Slika iPod uređaja

Za pregledavanje uputa na iPodu touch uređaju, instalirajte besplatnu aplikaciju iBooks i preuzmite Upute za uporabu iPod touch uređaja iz online knjižare iBooks Store.

Napomena:  Verzija uputa koju nudi aplikacija iBooks možda nije dostupna na vašem jeziku.