Uključenje vizualnih efekata

Koristite vizualizator aplikacije iTunes za gledanje šarenih svjetlosnih predstava. Možete koristiti vizualizator uz glazbu i bez nje; efekti se mijenjaju ovisno o reproduciranoj glazbi.

Ako koristite vizualizator uz reprodukcijsku listu koja uključuje glazbene videospotove, vizualizator prema standardnim postavkama prikazuje videospot. Možete promijeniti ovu postavku.

Uključenje vizualnih efekata

  1. Odaberite Prikaz > Prikaži vizualizator.

  2. Za promjenu opcija odaberite Prikaz > Vizualizator > Opcija.

Podešavanje vizualizatora da prikazuje ili sakrije glazbene videospotove

  • Odaberite Prikaz > Vizualizator > Reproduciraj videozapise. Kvačica znači da će se videozapisi prikazati.

Za prikaz ili sakrivanje popisa komandi kojima možete kontrolirati vizualizator, pritisnite tipku ? na tipkovnici dok je vizualizator uključen.

Za isključivanje vizualnih efekata, odaberite Prikaz > Sakrij vizualizator ili pritisnite tipku Esc.