Organiziranje reprodukcijskih listi u mape

Možete izraditi mape i u njih dodati reprodukcijske liste i druge mape kako biste bolje organizirali svoje pjesme, videozapise i druge stavke. (Ne možete dodavati pojedinačne pjesme ili videozapise izravno u mapu.)

Izrada mape

  1. Odaberite Datoteka > Novo > Mapa reprodukcijske liste.

  2. Utipkajte naziv za mapu i pritisnite tipku Return.

  3. Povucite reprodukcijske liste ili druge mape u mapu koju ste upravo izradili ili povucite jednu mapu u drugu.

Kako biste jednu mapu premjestili iz druge povucite je do lijevog ruba iTunes prozora.

Za promjenu naziva mape, dvaput kliknite na nju i utipkajte novi naziv.