Pregled
snimanja diska Možete koristiti iTunes za izradu vlastitih CD-ova ili DVD-ova koji sadrže audio i…

Izrada CD i DVD diskova
Izrada vlastitih CD i DVD diskova U aplikaciji iTunes možete izraditi sljedeće vrste diskova: Audio…

Uklanjanje smetnji
Ako imate problema prilikom snimanja diska Isprobajte ove prijedloge Provjerite da snimate reprodukcijsku listu (listu…