Reproduciranje glazbe, videozapisa i ostalih sadržaja

Koristite iTunes za reprodukciju glazbe, filmova, TV emisija, podcasta i ostalih stavki u svojoj iTunes medijateci. Možete također reproducirati CD-e, DVD-e, internetske radiostanice i ostali sadržaj s interneta.

Odaberite vrstu medija koju želite reproducirati iz skočnog izbornika Medijateka, upotrijebite kontrole pri vrhu za reproduciranje vaših medija, dvaput kliknite bilo koju stavku kako biste je reproducirali, upotrijebite tipke u navigacijskoj traci za podešavanje prikaza vaše medijateke

Reprodukcija bilo koje stavke u iTunes medijateci

Učinite bilo što od sljedećeg:

  • Odaberite stavku i kliknite tipku za reprodukciju Strelica okrenuta udesno.

  • Dvaput kliknite stavku.

Plava točka Ikona plave točke pored filma, TV emisije, podcasta, iTunes U lekcije ili audio knjige označava da taj sadržaj nikad nije bio reproduciran. Plava polu-točka Ikona plave polu-točke znači da stavka nikad nije bila reproducirana u cijelosti.