Načini reproduciranja pjesama

Glazbu možete reproducirati na različite načine u aplikaciji iTunes.

Kliknite Ponovi za ponavljanje reprodukcije pjesme, albuma ili reprodukcijske liste. Kliknite Slučajni slijed za uključenje ili isključenje reprodukcije slučajnim slijedom. Povucite kliznik reprodukcije za prijelaz na drugi dio pjesme. Kliknite Sljedeće na redu za izradu reprodukcijske liste u hodu.

Reprodukcija slučajnim slijedom ili ponavljanje reprodukcije

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Uključenje ili isključenje reprodukcije slučajnim slijedom: Kliknite tipku Slučajni slijed Dvije prekrižene zakrivljene sive strelice okrenute udesno.

  Slučajni slijed je uključen kad su strelice plave Dvije prekrižene zakrivljene plave strelice okrenute udesno.

 • Reprodukcija albuma ili grupiranja slučajnim slijedom: Odaberite Kontrole > Uključi slučajni slijed > "Prema albumima" (ili "Prema grupiranju"). iTunes reproducira pjesme redoslijedom na albumu ili u grupiranju, a zatim nasumično odabire drugi album ili grupiranje.

 • Ponavljanje reprodukcije pjesama, albuma ili reprodukcijskih lista: Kliknite tipku za ponavljanje Dvije zakrivljene strelice slijede jedna drugu u obliku elipse za neprekidnu reprodukciju pjesme ili reprodukcijske liste ispočetka, sve dok ne isključite ponavljanje.

  Tipka za ponavljanje može imati tri stanja: ponavljanje svih pjesama, ponavljanje pjesme koja se trenutno reproducira, isključeno ponavljanje

Prikaz popisa nadolazećih pjesama uz "Sljedeće na redu"

Za vrijeme slušanja glazbe, možete upotrijebiti značajku "Sljedeće na redu" za prikaz i promjenu pjesama koje će se sljedeće reproducirati. Primjerice, ako slušate reprodukcijsku listu, možete upotrijebiti "Sljedeće na redu" za prijelaz na album nakon pjesme koja se trenutno reproducira. Kad album završi, iTunes nastavlja s reprodukcijom reprodukcijske liste.

Kliknite tipku “Sljedeće na redu” za prikaz popisa “Sljedeće na redu”, kliknite tipku Povijest za prikaz popisa prethodno reproduciranih stavki.

 • Prikaz popisa "Sljedeće na redu": Kliknite tipku "Sljedeće na redu" Ikona numeriranog popisa.

 • Reproducirajte pjesmu s popisa: Dvaput kliknite na pjesmu.

 • Dodavanje ili premještanje pjesme na vrh liste: Pomaknite pokazivač preko pjesme, kliknite Bijela strelica okrenuta udesno unutar sivog kruga i odaberite Sviraj sljedeće.

 • Dodavanje pjesme ili albuma u popis: Povucite stavku u gornji središnji dio iTunes prozora.

 • Promjena redoslijeda pjesama u popisu: Povucite pjesme u redoslijed koji želite.

 • Uklonite pjesmu s liste: Pomaknite pokazivač preko pjesme i kliknite tipku za brisanje Ikona brisanja, X unutar sive točke.

 • Uklanjanje svih pjesama s liste: Kliknite tipku Očisti u gornjem desnom kutu liste jednom ili više puta.

 • Pogledajte koje su se pjesme prethodno reproducirale: Kliknite tipku Povijest Ikona sata i popis u gornjem desnom dijelu liste. Za vraćanje na listu Sljedeće na redu, ponovno kliknite tipku Povijest.

Ako zatvorite iTunes, lista Sljedeće na redu automatski se sprema za sljedeći put kad otvorite aplikaciju iTunes.

Reprodukcija pjesama po određenom redoslijedu

 1. Odaberite Glazba iz skočnog izbornika Medijateka i kliknite Pjesme.

 2. Za reproduciranje pjesama abecednim redom prema naslovu pjesme, izvođača ili albuma (ili za razvrstavanje prema bilo kojoj drugoj kategoriji), kliknite zaglavlje stupca.

  Za odabir dodatnih kategorija, odaberite Prikaz > Opcije prikaza.

Prijelazi između pjesama

iTunes možete podesiti da postupno pojačava svaku pjesmu (povećava njenu glasnoću) dok se prethodna pjesma postupno stišava, tako da nema stanki tišine između pjesama. Ta mogućnost naziva se pretapanje.

 1. Odaberite iTunes > Postavke i kliknite Reprodukcija.

 2. Odaberite Pretapanje pjesama.

 3. Za promjenu količine vremena potrebnog da se trenutna pjesma utiša na kraju, a druga pojača, povucite kliznik za sekunde.

Kad iTunes reproducira uzastopne zapise s istog albuma, pretapanje se automatski isključuje, pa između pjesama (ili zapisa) nema pretapanja.

Za reprodukciju pjesama bez pretapanje odznačite Pretapanje pjesama.

Sprječavanje reproduciranja pjesme

 1. Odaberite Glazba iz skočnog izbornika Medijateka i kliknite Pjesme.

 2. Odznačite potvrdnu kućicu koja se nalazi lijevo od pjesme.

  Detalj prikaza Pjesme u kategoriji glazba, s prikazanim potvrdnim kućicama

Važno:  Odznačavanje potvrdne kućice pjesme skida kvačicu s pjesme na svim reprodukcijskim listama.

Automatska reprodukcija CD-a kad ga umetnete

 1. Odaberite iTunes > Postavke.

 2. U prozoru Općenito odaberite Pokreni reprodukciju u skočnom izborniku "Kad umetnete CD".

Za sprečavanje reprodukcije pjesme odznačite potvrdnu kućicu lijevo od naziva pjesme.

Kako bi aplikacija iTunes otvorila CD a da ga ne reproducira, odaberite iTunes > Postavke, kliknite Općenito i iz skočnog izbornika “Kad umetnete CD” odaberite Prikaži CD.