การค้นหารายการและสำเนา
คุณสามารถระบุตำแหน่งรายการในคลังของคุณหรือเพลย์ลิส ...

ลบรายการ
การลบเพลง เพลย์ลิสต์ หรือรายการอื่น การจากคลังของ ...

เพิ่มและแก้ไขข้อมูล


กำหนดหน้าต่าง iTunes ด้วยตัวเอง
คุณสามารถปรับแต่งวิธีที่คุณดูและเล่นเนื้อหา iTunes ...

จัดการไฟล์สื่อของคุณ