การย้ายคลังของคุณไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

มีหลายวิธีในการถ่ายโอนคลัง iTunes ของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่อง:

  • เมื่อคุณได้ Mac เครื่องใหม่ คุณสามารถใช้ตัวช่วยการตั้งค่าเพื่อย้ายไฟล์ ซึ่งรวมถึงไฟล์ iTunes ของคุณ จากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณไปยังเครื่องใหม่ได้

  • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (ผ่านเครือข่ายไร้สายหรือผ่านสาย) แล้วคัดลอกไฟล์ iTunes ของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง

  • ใช้ไดร์ฟพกพา หรือ iPod เพื่อถ่ายโอนไฟล์ iTunes

การคัดลอกรายการซื้อใน iTunes Store จาก iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ปลายทาง (เครื่องที่คุณต้องการถ่ายโอนรายการเข้าไป) ได้รับอนุญาตให้เล่นรายการซื้อจาก iTunes Store ได้ (เลือก ร้าน > อนุญาตคอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิก อนุญาต)

  3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

    • หากอุปกรณ์ iPod, iPhone หรือ iPad เชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือเป็น iPod shuffle: คลิก ถ่ายโอนรายการซื้อ ในหน้าต่างที่ปรากฏ

    • หากอุปกรณ์ iPod, iPhone หรือ iPad ได้ตั้งให้จัดการรายการด้วยตนเอง: เลือกอุปกรณ์จากเมนูป๊อปอัพอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes แล้วเลือก ไฟล์ > ถ่ายโอนรายการซื้อจาก iPod (หรือ iPhone หรือ iPad)

คุณสามารถเล่นเพลง iTunes Plus บนคอมพิวเตอร์กี่เครื่องก็ได้ คุณสามารถเล่นรายการซื้อ iTunes Store อื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตได้ไม่เกินห้าเครื่อง

ก่อนที่คุณจะขายหรือให้คอมพิวเตอร์ไป อย่าลืมยกเลิกการอนุญาตเครื่อง (เลือก ร้าน > ยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์)