บันทึกสำเนาของเพลงเป็นไฟล์รูปแบบใหม่

คุณสามารถแปลงเพลงให้เป็นไฟล์รูปแบบอื่น (และเก็บสำเนาของต้นฉบับไว้) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกสำเนาของไฟล์เพลงที่บีบอัดเช่นไฟล์ MP3 หรือ AAC ในรูปแบบเพลงที่ไม่บีบอัด (AIFF หรือ WAV)

เมื่อแปลงรูปแบบไฟล์แบบบีบอัดไปเป็นแบบไม่บีบอัด (ตัวอย่างเช่น แปลงจาก MP3 เป็น AIFF) คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณภาพเสียงลดลงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อแปลงระหว่างรูปแบบที่บีบอัด (ตัวอย่างเช่น MP3 กับ AAC) คุณอาจสังเกตได้ถึงคุณภาพเสียงที่ลดลงได้ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หากคุณต้องการให้เพลงของคุณเข้ารหัสในรูปแบบไฟล์อื่น ให้ นำเข้า เพลงอีกครั้งจากแหล่งเดิมโดยใช้ รูปแบบการเข้ารหัส ใหม่

ข้อสำคัญ:  คุณไม่สามารถแปลงรายการซื้อจาก iTunes Store ได้หากรายการนั้นไม่ใช่เพลงแบบ iTunes Plus

การแปลงรูปแบบไฟล์ของเพลง

  1. เลือก iTunes > การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิก การตั้งค่าการนำเข้า

  2. ในเมนูป๊อปอัพนำเข้าโดยใช้ ให้เลือกรูปแบบเพลงที่คุณต้องการแปลงให้เป็น แล้วคลิก ตกลง เพื่อบันทึกค่าติดตั้ง

  3. เลือกเพลงเดียวหรือหลายเพลงในคลังของคุณ แล้วเลือก ไฟล์ > สร้างเวอร์ชั่นใหม่ > สร้างเวอร์ชั่นของ รูปแบบ

เพลงในรูปแบบต้นฉบับเดิมและรูปแบบใหม่ที่เพิ่งแปลงจะปรากฏในคลังของคุณ