การลบเพลง เพลย์ลิสต์ หรือรายการอื่น

การลบรายการจากคลังของคุณ

  1. คลิกรายการนั้นเพื่อเลือก แล้วกดคีย์ Delete

  2. คลิก ลบ รายการ

  3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

    • การลบรายการออกจากเฉพาะคลัง iTunes ของคุณ คลิก เก็บไฟล์

    • ลบรายการออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ: คลิก ย้ายไปยังถังขยะ รายการนั้นจะถูกลบในครั้งถัดไปที่คุณล้างถังขยะ

การลบรายการออกจาก เพลย์ลิสต์ จะไม่เป็นการลบรายการนั้นจาก คลัง iTunes ของคุณหรือจากคอมพิวเตอร์คุณ การลบเพลย์ลิสต์หรือโฟลเดอร์จะไม่ลบเพลงออกจากคลังหรือฮาร์ดดิสก์ของคุณ

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ เพลย์ลิสต์และโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ภายในโฟลเดอร์นั้นจะถูกลบด้วยเหมือนกัน

หากคุณไม่สามารถลบเพลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้เลือกเพลงในเพลย์ลิสต์อัจฉริยะที่เปิดใช้ “การอัปเดตสด”