หากคุณไม่สามารถเชื่อมข้อมูลวิดีโอ

หาก iTunes แจ้งว่าไม่สามารถเชื่อมข้อมูลวิดีโอได้เพราะไม่สามารถเล่นวิดีโอนั้นบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถแปลงวิดีโอให้เป็นเวอร์ชั่นที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณได้

คุณสามารถแปลงวิดีโอส่วนใหญ่ให้ทำงานได้กับ iPod, iPhone, iPad หรือ Apple TV

การแปลงวิดีโอ

  1. เลือกวิดีโอที่คุณต้องการแปลงใน iTunes

  2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

    • เลือก ไฟล์ > สร้างเวอร์ชั่นใหม่ > สร้างเวอร์ชั่นของ iPod หรือ iPhone

    • เลือก ไฟล์ > สร้างเวอร์ชั่นใหม่ > สร้างเวอร์ชั่นของ iPad หรือ Apple TV

การแปลงวิดีโอสามารถใช้เวลาไม่กี่นาทีไปจนถึงเป็นชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ และความยาวกับเนื้อหาของวิดีโอนั้น

วิดีโอต้นฉบันจะยังคงอยู่ในคลัง iTunes ของคุณ