การเชื่อมข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน และข้อมูลอื่น ๆ ไปยัง iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ

คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน โน้ต ที่คั่นหน้าเว็บ Safari และบัญชีอีเมลบนคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ iTunes ยังจะเชื่อมข้อมูลนี้จากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มรายชื่อบน iPad ของคุณ การเชื่อมข้อมูลจะเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือสมุดรายชื่อ ใน OS X บางเวอร์ชั่น)

เมื่อคุณเชื่อมข้อมูล iTunes จะพิจารณาว่าอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นได้รับข้อมูลล่าสุดหรือไม่ แล้วจะให้คุณเลือกข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อม

หมายเหตุ:  ขั้นตอนเหล่านี้จะปรับใช้หากคุณใช้ OS X v.10.8.5 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้าเท่านั้น หากคุณใช้ OS X Mavericks v.10.9 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า รายชื่อ ปฏิทิน และข้อมูลอื่นจะอัปเดตในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ iOS ของคุณผ่าน iCloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ icloud.com

การเชื่อมข้อมูลรายชื่อและข้อมูลอื่นกับ iPod touch, iPhone หรือ iPad

  1. เชื่อมต่อ iPhone, iPod touch หรือ iPad ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

  2. คลิกปุ่มข้อมูล แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการเชื่อมข้อมูล

  3. คลิก ปรับใช้

การเชื่อมข้อมูลรายชื่อและข้อมูลอื่นกับ iPod nano หรือ iPod classic

  1. เชื่อมต่อ iPod ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

  2. เลือกเชื่อมข้อมูล แล้วเลือกตัวเลือก

ข้อมูลรายชื่อและปฏิทินของคุณจะอัปเดตไปยัง iPod ของคุณทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถอัปเดตข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่โดยการเลือก ไฟล์ > เชื่อมข้อมูล iPod ใน iTunes

หากเกิดปัญหากับการเชื่อมข้อมูล ลองเชื่อมข้อมูลเฉพาะบางข้อมูล ตัวอย่างเช่น ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อมข้อมูลของบานหน้าต่างเพลง รูปภาพ พ็อดคาสท์ และวิดีโอ แล้วลองเชื่อมข้อมูลเฉพาะบานหน้าต่างข้อมูล

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมข้อมูลแบบไร้สายกับ iPod touch, iPhone หรือ iPad ของคุณโดยใช้ iCloud หรือ Microsoft Exchange รายการใด ๆ ที่คุณเชื่อมข้อมูลกับแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ยังสามารถเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ได้เช่นกัน ดูเอกสารประกอบสำหรับ iCloud และ Microsoft Exchange สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเอกสารประกอบที่ให้มากับอุปกรณ์ของคุณ หรือไปที่ เว็บไซต์สนับสนุน Apple