การเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อยัง iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ

การเชื่อมต่อ iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณในครั้งแรก

 1. การใช้สายที่มากับอุปกรณ์ของคุณ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. หาก iTunes ไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เปิดขึ้นเอง

  หน้าจอต้อนรับจะปรากฏ

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก ดำเนินการต่อ

  • หากคุณต้องการคัดลอกข้อมูลทั้งหมดจากอุปกรณ์อื่นที่คุณเคยใช้ด้วย iTunes มายังอุปกรณ์นี้ ให้คลิก "กู้คืนจากข้อมูลสำรองนี้" ไม่เช่นนั้น ให้คลิก "ตั้งค่าเป็นอันใหม่" และคลิก ดำเนินการต่อ เพื่อ เพิ่มรายการมายังอุปกรณ์นี้

เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

 1. การใช้สายที่มากับอุปกรณ์ของคุณ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. หาก iTunes ไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เปิดขึ้นเอง

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณเชื่อมต่อเพียงอุปกรณ์เดียว ให้คลิกปุ่มอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes

  • หากคุณมีอุปกณณ์มากกว่าหนึ่งชิ้นเชื่อมต่ออยู่ ให้คลิกปุ่ม อุปกรณ์ แล้วเลือกอุปกรณ์จากเมนูป๊อปอัพ

   เมนูป๊อปอัพอุปกรณ์

 4. ในการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ ลำดับแรก ให้คลิกปุ่มถอดออก ไอคอนถอดออก ที่อยู่ถัดจากอุปกรณ์ หรือเลือก ตัวควบคุม > ถอด อุปกรณ์ออก