วิธีเพิ่มรายการต่าง ๆ
ไปยัง iTunes ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ iTunes ได้ คุณจ ...

จากซีดี


จาก iCloud


จากคอมพิวเตอร์


จากอินเทอร์เน็ต
การนำเข้าเพลง คุณสามารถเพิ่มไฟล์เสียงที่คุณพบบนอิน ...

จากแอปพลิเคชั่นอื่น
การเพิ่มรายการโดยอัตโนมัติ คุณสามารถส่งออกไฟล์จากแ ...