การนำเข้าเพลงและวิดีโอที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้ว

หากคุณมีไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถ นำเข้า ลงใน iTunes เพื่อให้ไฟล์ปรากฏใน คลัง iTunes ของคุณ

การเพิ่มรายการจากคอมพิวเตอร์ไปยังคลัง iTunes ของคุณ:

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ลากไฟล์หรือโฟลเดอร์จาก Finder ไปยังหน้าต่าง iTunes

    หากคุณเพิ่มโฟลเดอร์ ไฟล์ทั้งหมดในนั้นจะถูกเพิ่มไปยังคลังของคุณ

  • ใน iTunes ให้เลือก ไฟล์ > เพิ่มไปยังคลัง ระบุตำแหน่งไฟล์หรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก เปิด

ตามค่าเริ่มต้น iTunes จะใส่สำเนาของแต่ละไฟล์เสียงในโฟลเดอร์ iTunes (Home/Music/iTunes) และไฟล์ต้นฉบับจะยังคงอยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มนามแฝงไปยังไฟล์ (แทนการสร้างสำเนา) ให้ดูที่ การเปลี่ยนตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์