การนำเข้าเพลงจากซีดี
คุณสามารถ นำเข้า เพลงจากซีดีของคุณเข้าสู่ คลัง iTu ...

การเลือกการตั้งค่าการนำเข้า
เมื่อคุณ นำเข้า เพลงไปยัง iTunes จากซีดี เพลงนั้นจ ...

หากคุณไม่เห็นข้อมูลเพลง
เมื่อคุณใส่ซีดีลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ iTunes จะค้นห ...