การเลือกการตั้งค่าการนำเข้า

เมื่อคุณ นำเข้า เพลงไปยัง iTunes จากซีดี เพลงนั้นจะถูกแปลงให้เป็นรูปแบบไฟล์เสียงที่เรียกว่า รูปแบบการเข้ารหัส ตามค่าเริ่มต้น iTunes จะใช้รูปแบบ AAC (Advanced Audio Coding) แต่คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบ และการตั้งค่าการนำเข้าอื่น ๆ ได้ รูปแบบที่คุณเลือกจะส่งผลต่อคุณภาพเสียงและขนาดของไฟล์เพลง (ยิ่งคุณภาพสูงมากเท่าใด ขนาดของไฟล์ก็จะยิ่งใหญ่ตามไปด้วย)

คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเองเพื่อควบคุมคุณภาพและขนาดของไฟล์ที่นำเข้าได้มากขึ้น

iTunes รองรับไฟล์ประเภท HE-ACC (เรียกกันว่าไฟล์ MPEG-4 AAC) หากคุณใช้ Mac OS X v10.6.8 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า การเข้ารหัส HE-AAC จะพร้อมให้ใช้งานต่อเมื่อคุณได้ติดตั้ง QuickTime 7.6.4 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า

การเลือกตัวเลือกการนำเข้า

 1. เลือก iTunes > การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิก การตั้งค่าการนำเข้า

 2. เลือกรูปแบบการเข้ารหัสจากเมนูป๊อปอัพนำเข้าโดยใช้

  • ตัวเข้ารหัส AAC: การใช้สำหรับเพลงส่วนใหญ่ คุณสามารถฟังเพลงที่เข้ารหัสโดยใช้รูปแบบนี้ใน iTunes ได้ในรุ่น iPhone และ iPad และบน iPod ที่มาพร้อมกับแท่นชาร์จ

  • ตัวเข้ารหัส AIFF: ใช้ตัวเข้ารหัสนี้หากคุณต้องการเขียนซีดีคุณภาพสูงที่มีเพลงที่คุณนำเข้าโดยไม่ทำให้สูญเสียคุณภาพเสียง

  • ตัวเข้ารหัส Apple Lossless: ใช้ตัวเข้ารหัสนี้เพื่อฟังเพลงที่นำเข้าบนระบบเสียงคุณภาพดีเลิศโดยไม่ทำให้สูญเสียคุณภาพเสียง (เพลงที่นำเข้าโดยใช้รูปแบบนี้จะใช้พื้นที่ดิสก์มากขึ้น)

  • ตัวเข้ารหัส MP3: ใช้ตัวเข้ารหัสนี้หากคุณตั้งใจจะฟังเพลงในแอปพลิเคชั่นนอกจาก iTunes หรือเครื่องเล่น MP3 อื่นนอกจาก iPod, iPhone หรือ iPad

  • ตัวเข้ารหัส WAV: ใช้ตัวเข้ารหัสนี้หากคุณจะเล่นเพลงของคุณบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์ MP3

 3. เลือกอัตราบิตจากเมนูป๊อปอัพของการตั้งค่า (ไม่มีกับตัวเข้ารหัส Apple Lossless) ค่าที่เลือกไว้เริ่มต้นโดยปรกติใช้งานได้อย่างดีเป็นส่วนใหญ่ หากคุณเลือกตัวเข้ารหัส MP3 คุณสามารถเลือกอันใดอันหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • คุณภาพดี: เลือกเพื่อให้เหมาะกับเพลงเพิ่มเติมที่เล่นกับเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาที่มีพื้นที่ความจุจำกัด

  • คุณภาพสูง: เลือกหากคุณเล่นเพลงในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน การตั้งค่านี้จะสร้างไฟล์ขนาดประมาณ 1 เมกะไบต์ ต่อเวลาของเพลงหนึ่งนาที

  • คุณภาพสูงมากขึ้น: เลือกหากคุณตั้งใจจะสร้างซีดีเพลงของคุณเอง หรือหากจะฟังเพลงของคุณกับลำโพงสเตอริโอคุณภาพเสียงสูง

  • กำหนดเอง: เลือกเพื่อควบคุมขนาดไฟล์และคุณภาพเสียงได้มากขึ้น

การใช้การตั้งค่าการนำเข้าแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถเลือกการตั้งค่าการนำเข้าแบบกำหนดเองได้ หากคุณใช้ตัวเข้ารหัส Apple Lossless

 1. เลือก iTunes > การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิก การตั้งค่าการนำเข้า

 2. เลือกรูปแบบการเข้ารหัสจากเมนูป๊อปอัพนำเข้าโดยใช้

 3. เลือก กำหนดเอง จากเมนูป๊อปอัพการตั้งค่า

 4. การเลือกการตั้งค่าที่ใช้ได้กับรูปแบบการเข้ารหัส:

  • อัตราบิตสเตอริโอ (AAC และ MP3 เท่านั้น): ยิ่งค่ากิโลบิตต่อวินาที (kbps) ของแบบโมโนหรือสเตอริโอสูงมากเท่าใด คุณภาพของเสียงจะยิ่งดีมากขึ้นและขนาดไฟล์จะใหญ่ขึ้น อัตราบิตที่นิยมใช้ที่สุดสำหรับไฟล์ MP3 สเตอริโอ มีค่าอยู่ระหว่าง 128 kbps ถึง 192 kbps อัตราบิตที่ต่ำกว่าจะเหมาะสมกับไฟล์เสียงที่มีการบันทึกเสียงมากกว่า (ตรงข้ามกับเพลง)

  • การเข้ารหัสอัตราบิตผันแปร (VBR) (AAC และ MP3 เท่านั้น): การตั้งค่านี้จะใช้จำนวนบิตที่ใช้จัดเก็บเพลงแปรผันตามความซับซ้อนของเพลง การตั้งค่านี้สามารถช่วยรักษาขนาดไฟล์ให้มีขนาดเล็กสุด

  • อัตราสุ่มสัญญาณ: จำนวนครั้งต่อวินาทีที่ใช้จับสัญญาณรูปคลื่นของเพลงให้เป็นสัญญาณแบบดิจิตอล ยิ่งค่าอัตราสุ่มสัญญาณสูงเท่าใด คุณภาพเสียงยิ่งสูงมากขึ้นและขนาดไฟล์ก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเช่นกัน ห้ามเลือกอัตราสุ่มสัญญาณที่สูงเกินกว่าอัตราที่ใช้เก็บเพลงจากต้นฉบับ เพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองเนื้อที่ ตัวอย่างเช่น คุณภาพของแผ่นซีดีอยู่ที่ 44.100 kHz ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเลือกอัตราที่สูงขึ้นเมื่อคุณเข้ารหัสจากซีดี ตัวเลือกทั่วไปที่ดีสุดคือ อัตโนมัติ ซึ่งจะใช้อัตราเดียวกันของเพลงต้นฉบับ

  • ขนาดตัวอย่าง (AIFF และ WAV เท่านั้น): จำนวนบิตที่ใช้เก็บค่าสัญญาณสุ่มแต่ละครั้งขณะทำการเข้ารหัสเพลง ยิ่งค่าขนาดตัวอย่างสูงเท่าใด คุณภาพเสียงยิ่งสูงมากขึ้นและขนาดไฟล์ก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเช่นกัน

  • ช่องสัญญาณ: หากคุณไม่มีลำโพงสเตอริโอ หรือหากไฟล์เสียงของคุณเป็นแบบเสียงเดียว (ขนาดไฟล์โมโนจะประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดไฟล์สเตอริโอ) ให้เลือก โมโน หากคุณจะฟังผ่านหูฟังหรือระบบเสียงสเตอริโอ ให้เลือก สเตอริโอ หรือ อัตโนมัติ อัตโนมัติจะเปลี่ยนแทร็กเสียงเดียวให้เป็นไฟล์โมโน และแทร็กสเตอริโอให้เป็นไฟล์สเตอริโอ

  • โหมดสเตอริโอ (MP3 เท่านั้น): ในโหมดปกติ ไฟล์ MP3 ของคุณจะประกอบด้วยหนึ่งแทร็กสำหรับช่องสัญญาณสเตอริโอข้างขวา และอีกแทร็กสำหรับข้างซ้าย ช่องสัญญาณทั้งสองช่องโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ในโหมดสเตอริโอแบบร่วม ช่องสัญญาณหนึ่งช่องจะเป็นสื่อนำข้อมูลที่เหมือนกันของช่องสัญญาณทั้งสองช่อง และอีกช่องสัญญาณจะเป็นสื่อนำข้อมูลลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน คุณภาพของเสียงที่อัตราบิต 160 kbps หรือต่ำกว่าสามารถแปลงเข้ามาและปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

  • ความถี่ของตัวคัดกรองต่ำกว่า 10 Hz (MP3 เท่านั้น): เลือกเพื่อคัดกรองความถี่เสียงที่ไม่ได้ยิน ซึ่งจะทำให้ได้ไฟล์ขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่สูญเสียคุณภาพที่รับรู้ได้

  • การปรับการเข้ารหัสแบบอัจริยะ (MP3 เท่านั้น): เลือกให้ iTunes วิเคราะห์การตั้งค่าการเข้ารหัสและแหล่งเพลงของคุณ

  • ใช้การเข้ารหัสแบบประสิทธิภาพสูง (HE) (AAC เท่านั้น): การตั้งค่านี้ปรับคุณภาพเสียงของไฟล์ที่บีบอัดอย่างมากให้เหมาะสม เลือกการตั้งค่านี้หากคุณตั้งใจจะกระจายเสียง

  • การปรับให้เหมาะสมกับเสียง (AAC เท่านั้น): การตั้งค่านี้เปลี่ยนอัตราบิตโดยอิงตามระดับเสียงของเสียงพูด เลือกการตั้งค่านี้สำหรับการนำเข้าหนังสือเสียง ไม่ใช่เพลง