ภาพรวมของ iCloud
ภาพรวม iTunes ใน Cloud ด้วย iTunes ใน Cloud รายการ ...

การดาวน์โหลดอัตโนมัติ
การดาวน์โหลดรายการซื้อใหม่ของ iTunes Store ของคุณไ ...

ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้า
การจาก iTunes Store คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาหลายป ...

iTunes Match
การเข้าถึงเพลงทั้งหมดของคุณทุกเวลา ทุกที่ ด้วย iTu ...