ภาพรวม iTunes ใน Cloud

ด้วย iTunes ใน Cloud รายการซื้อจาก iTunes Store ของคุณและคลังเพลง iTunes ของคุณจะมีให้ใช้ได้เสมอบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณโดยไร้สายและไม่ต้องเชื่อมข้อมูล

นี่คือวิธีที่แอปพลิเคชั่นทำงาน: เมื่อคุณซื้อรายการจาก iTunes Store รายการเหล่านั้นจะถูกจัดเก้บไว้ใน iCloud แล้วถูกดาวน์โหลดโดยทันทีไปยังคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องและอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณที่เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตและถูกตั้งค่าให้ใช้ iCloud

หากคุณสมัครสมาชิก iTunes Match คุณจะสามารถจัดเก็บคลังเพลง iTunes ทั้งคลังของคุณใน iCloud รวมถึงเพลงที่คุณนำเข้าจากซีดีและซื้อจากที่อื่น ๆ นอกเหนือไปจาก iTunes Store และเล่นเพลงเหล่านั้นบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ของคุณได้เมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ

เมื่อคุณทำรายการซื้อใน iTunes Store แอปพลิเคชั่น iCloud จะจัดเก็บรายการซื้อของคุณ และรายการซื้อของคุณจะปรากฏในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

การดาวน์โหลดรายการปัจจุบันและรายการซื้อที่ผ่านมาโดยอัตโนมัติใช้งานได้กับลูกค้า iTunes Store ทุกคน ในการใช้ iTunes Match คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิก iTunes