วิธีเพิ่มรายการต่าง ๆ ไปยัง iTunes

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ iTunes ได้ คุณจำเป็นต้องเพิ่มเพลง วิดีโอ และรายการอื่น ๆ ของคุณเพื่อสร้าง คลัง iTunes ของคุณ หลังจากที่คุณเพิ่มเนื้อหาแล้ว คุณจะสามารถจัดระเบียบ ดู และฟังเนื้อหา เพิ่มเนื้อหาไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ แบ่งปันกับผู้อื่น เขียนลงซีดี และอื่น ๆ ได้

การเพิ่มเนื้อหามีหลายวิธี ดังนี้:

เมื่อคุณนำเข้าเพลงจากซีดีหรือดาวน์โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต ไฟล์เพลงจะถูกวางที่นี่

Home/Music/iTunes

คุณสามารถ เปลี่ยนตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ที่นำเข้าได้