การดูว่ารายการอยู่ในเพลย์ลิสต์ใด

การดูรายการอยู่ในเพลย์ลิสต์และหมวดหมู่ใด

  • กดแป้น Control ค้างไว้แล้วคลิกที่เพลง และเลือก แสดงในเพลย์ลิสต์

เมนูย่อยจะแสดงรายการเพลย์ลิสต์และประเภทของคลังที่ประกอบด้วยรายการนั้น ในการเปิดเพลย์ลิสต์ ให้เลือกเพลย์ลิสต์จากเมนูย่อย