ภาพรวมของเพลย์ลิสต์

เพลย์ลิสต์เป็นการรวมกันของเพลงและวิดีโอตามกำหนด คุณอาจต้องการสร้างเพลย์ลิสต์เพื่อ:

  • เหมาะกับอารมณ์หรือโอกาสโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเพลย์ลิสต์สำหรับงานสังสรรค์มื้ออาหารค่ำ งานแต่งงาน หรือการออกกำลังกายตอนเช้าของคุณ

  • เลือกเพลงบางจำนวนสำหรับแบ่งปันให้กับผู้อื่นบนเครือข่ายท้องถิ่นของคุณ หรือเพื่อเชื่อมข้อมูลกับ อุปกรณ์ iOS ของคุณ

  • เขียนซีดีเพลง

  • จัดการคลังใน iTunes ของคุณ

เพลย์ลิสต์แบ่งเป็นห้าประเภท คุณสร้างเพลย์ลิสต์ประเภทแรกได้ด้วยตัวเอง iTunes จะเป็นผู้สร้างเพลย์ลิสต์สี่ประเภทที่เหลือให้คุณ

  • เพลย์ลิสต์มาตรฐานคุณสร้างเพลย์ลิสต์เหล่านี้โดยลากรายการต่าง ๆ เข้าในรายการของเพลย์ลิสต์

  • เพลย์ลิสต์อัจฉริยะกำหนดกฎจำนวนหนึ่งให้ iTunes ปฏิบัติตามและสร้างเพลย์ลิสต์อัจฉริยะ ซึ่งจะอัปเดตให้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คลังของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลง

  • เพลย์ลิสต์ Geniusเลือกเพลงในคลังของคุณ แล้ว iTunes จะสร้างเพลย์ลิสต์ Genius ที่ประกอบด้วยเพลงลักษณะเดียวกันซึ่งอยู่ในคลังของคุณ

  • Genius MixiTunes สร้างเพลย์ลิสต์แบบต่อเนื่องตลอดเวลาสำหรับทำนองเฉพาะบางอย่างโดยใช้เพลงจากคลังของคุณ เช่น ทำนองแบบสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไม่มีโฆษณา เป็นต้น

คุณยังสามารถสร้างเพลย์ลิสต์บน iPhone, iPad และ iPod บางรุ่นในขณะที่อุปกรณ์นั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเพลย์ลิสต์ On-The-Go ให้ดูเอกสารประกอบที่ให้มากับอุปกรณ์ของคุณ