การสับเปลี่ยนเพลง Genius, เพลย์ลิสต์ Genius และ Genius Mix

คุณสามารถใช้ Genius เพื่อให้ iTunes เล่นเพลงจากคลังของคุณที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี คุณสามารถใช้ Genius ได้สามวิธี:

 • การสับเปลี่ยนเพลง Genius: หากคุณไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะฟังอะไร ให้แค่คลิกปุ่ม iTunes จะเลือกเพลงแล้วเล่นเพลงที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี

 • เพลย์ลิสต์ Genius: เลือกเพลง แล้ว iTunes จะสร้าง เพลย์ลิสต์ของเพลงที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี

 • Genius Mix: เลือกแนว แล้ว iTunes จะเล่นรายการเลือกของเพลงที่เล่นอย่างต่อเนื่อง เหมือนกับสถานีวิทยุที่ไม่มีโฆษณา

บริการ Genius เป็นบริการฟรี ในการใช้ Genius คุณต้องเปิด Genius ให้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และมี Apple ID

การเปิดหรือปิด Genius

 • การเปิด Genius: เลือก ร้าน > เปิด Genius

 • การปิด Genius: เลือก ร้าน > ปิด Genius

  การปิด Genius จะปิดเพลย์ลิสต์ Genius การสับเปลี่ยนเพลง Genius และ Genius Mix

การสร้างเพลย์ลิสต์ Genius

 • เลื่อนตัวเมาส์ชี้มาอยู่บนเพลง คลิก ลูกศรสีขาวในวงกลมสีเทา แล้วเลือก สร้างเพลย์ลิสต์ Genius

  • ในการเปลี่ยนจำนวนเพลงสูงสุดในเพลย์ลิสต์ Genius: คลิก หัวลูกศรขนาดเล็กชี้ลง ถัดจากเพลงทั้งหมดแล้วเลือกจำนวนจากเมนูป๊อปอัพ

  • ในการรับเพลงใหม่โดยอิงจากเพลงเดิม: คลิก รีเฟรช ลูกศรโค้ง

เพลย์ลิสต์ Genius จะมีไอคอนนี้ ไอคอน Genius อยู่ข้าง ๆ

การใช้การสับเปลี่ยนเพลง Genius

 • กดค้างไว้ที่แป้น Option แล้วคลิก ปุ่มการสับเปลี่ยนเพลง Genius ใกล้กับด้านซ้ายบนสุดของหน้าต่าง iTunes คุณยังสามารถเลือก การควบคุม > การสับเปลี่ยน Genius ได้อีกด้วย

ในการเปลี่ยนส่วนที่เลือกของเพลงต่าง ๆ ให้ืทำขั้นตอนด้านบนซ้ำ

การเล่น Genius Mix

 1. เลือกเพลงจาก เมนูป๊อปอัพคลัง และคลิก เพลย์ลิสต์

 2. คลิก Genius Mix

 3. ในการเริ่มเล่น Genius Mix ให้เลื่อนตัวเมาส์ชี้มาอยู่บนมิกซ์ที่คุณต้องการเล่น แล้วคลิก ไอคอน Genius Mix ที่มีปุ่มเล่น

  ตัวควบคุม Genius Mix: ในการดูความเห็น ให้ย้ายตัวเมาส์ชี้ไปไว้เหนือมิกซ์นั้น คุณสามารถย้อยกลับไปที่เพลงก่อนหน้า หยุดพักเพลงปัจจุบัน หรือข้ามไปที่เพลงถัดไปได้

การให้คุณอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ Genius เสมอ

ผลลัพธ์ Genius ของคุณเองจะอัปเดตสัปดาห์ละครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อ iTunes เปิดอยู่ คุณสามารถอัปเดตได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณนำเข้าเพลงไปยังคลัง iTunes ของคุณจากซีดีหรือเว็บไซต์

 • เลือก ร้าน > อัปเดต Genius

ในการสร้างเพลย์ลิสต์Genius การสับเปลี่ยน Genius และ Genius Mix iTunes จะใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยเกี่ยวกับคลังของคุณและคลังใน iTunes อื่น iTunes Store จะอัปเดตผลลัพธ์ของ Genius อย่างสม่ำเสมอ โดยอิงตามข้อมูลใหม่จาก iTunes Storeและคลังของลูกค้า