วิธีการเล่นภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโออื่น ๆ

การใช้ iTunes ในการเล่น:

 • ภาพยนตร์ที่ซื้อหรือเช่ามาจาก iTunes Store

 • รายการทีวีที่ซื้อมาจาก iTunes Store

 • วิดีโอเพลงที่ซื้อจาก iTunes Store

 • วิดีโอที่เข้ากันได้กับ QuickTime ไฟล์ใด ๆ (เช่น H.264 หรือ MPEG-4)

หมายเหตุ:  ในการเข้าถึงวิดีโอเพลงของคุณ ให้เลือก เพลง จาก เมนูป๊อปอัพคลัง แล้วคลิก วิดีโอ

การควบคุมการเล่นวิดีโอ

 • เลื่อนตัวเมาส์ชี้ไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้ที่อยู่เหนือหน้าต่างการเล่นเพื่อให้ตัวควบคุม (เล่น/หยุดพัก ความดังเสียง และอื่น ๆ) ปรากฏขึ้น

  ตัวควบคุมวิดีโอ: ความดังเสียง, วิดีโอก่อนหน้า, สแกนกลับ, เล่น/หยุดพัก, สแกนไปข้างหน้า, วิดีโอถัดไป, ตัวเลือกบท (สำหรับภาพยนตร์เท่านั้น), คำบรรยายใต้ภาพ, AirPlay, เต็มหน้าจอ

ใช้คำบรรยายใต้ภาพและแทร็กเสียงอื่น

วิดีโอบางตัวมีคุณสมบัติของคำบรรยายใต้ภาพ คำอธิบายภาพเอฟเฟกต์ และแทร็กเสียงทางเลือก (ตัวอย่างเช่น แทร็กในภาษาอื่น ๆ)

 • การเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นที่ใช้สำหรับเสียงและคำบรรยายใต้ภาพ: เลือก iTunes > การตั้งค่า คลิก การเล่น และเลือกภาษาจากเมนูป๊อปอัพภาษาเสียงและภาษาคำบรรยายใต้ภาพ

 • การเปิดหรือปิดคำอธิบายภาพเอฟเฟกต์: เลือก iTunes > การตั้งค่า คลิก การเล่น แล้วเลือกหรือยกเลิกการเลือก “แสดงคำอธิบายภาพเอฟเฟกต์เมื่อมี”

 • การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงและคำบรรยายใต้ภาพอย่างรวดเร็วขณะเล่นภาพยนตร์: ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เลือก ตัวควบคุม > เสียงและคำบรรยายใต้ภาพ > ตัวเลือก

  • เลื่อนตัวเมาส์ชี้มาอยู่เหนือภาพยนตร์จนกว่าตัวควบคุมจะปรากฏ คลิกปุ่มคำบรรยายใต้ภาพ บอลลูนโต้ตอบ และเลือกตัวเลือก

การเล่นวิดีโอในหน้าต่างแยก

 • เริ่มการเล่นวิดีโอ แล้วคลิกรูปภาพขนาดย่อของปกที่อยู่ทางด้านซ้ายของแถบความคืบหน้า

  ลูกศรชี้ไปที่รูปภาพขนาดย่อของปกที่อยู่ทางด้านซ้ายของแถบความคืบหน้า

  วิดีดอเปิดในหน้าต่างใหม่ ที่คุณสามารถปรับขนาดใหม่และเคลื่อนย้ายได้

หากคุณไม่สามารถเล่นวิดีโอได้

 • โดยปกติ วิดีโอจะเล่นในหน้าต่าง iTunes หากคุณเปลี่ยนตำแหน่งให้แสดงในหน้าต่างแยกต่างหาก หน้าต่าง iTunes อาจจะบังหน้าต่างที่วิดีโอกำลังเล่นอยู่ ลองปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เลื่อนหน้าต่าง iTunes

  • เลือกวิดีโอของคุณจากเมนู หน้าต่าง หากถูกลงรายการไว้

คุณจะไม่สามารถแก้ไขวิดีโอที่ซื้อจาก iTunes Store วิดีโอที่ซื้อจากร้านสามารถดูได้เฉพาะใน iTunes และ QuickTime Player เท่านั้น