ปรับความดังเสียง

การปรับความดังเสียงของเพลงและวิดีโอ

  • เปลี่ยนความดังเสียงสำหรับเพลงทุกเพลง (เหมือนกับการหมุนลูกบิดปรับความดังเสียงบนสเตอริโอ) ใช้ตัวเลื่อนความดังเสียงที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes

    ตัวเลื่อนความดังเสียง

    ความดังสูงสุดจะถูกจำกัดตามค่าความดังของคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • การปรับความดังเสียงของเพลงหรือวิดีโอบางรายการ: เลือกรายการนั้น เลือก ไฟล์ > ดูข้อมูล คลิก ตัวเลือก แล้วลากตัวเลื่อนความดังเสียง iTunes จะใช้การตั้งค่านี้ในแต่ละครั้งที่เล่นเพลงหรือวิดีโอ

  • การให้เพลงและวิดีโอทั้งหมดเล่นที่ระดับความดังเสียงเดียวกัน: เลือก iTunes > การตั้งค่า ให้คลิก การเล่น แล้วเลือก ปรับเสียงอัตโนมัติ

  • หากคุณกำลังใช้ลำโพงระยะไกลเชื่อมต่อมายัง AirPort Express: คุณสามารถใช้ตัวควบคุมความดังเสียงบนลำโพงได้เช่นเดียวกันกับตัวควบคุมเสียง iTunes ในการใช้ตัวควบคุมลำโพงเท่านั้น ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า คลิก อุปกรณ์ แล้วเลือก “อนุญาตการควบคุมเสียงใน iTunes จากลำโพงระยะไกล”