การเลือกลำโพงที่จะใช้

นอกจากลำโพงในตัวของคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว คุณสามารถฟังเสียงของ iTunes ผ่านอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ได้

 • ลำโพงที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณและต่อกับปลั๊กไฟ

 • ลำโพงทางไกลที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย AirPort Express

 • อุปกรณ์ที่ใช้งาน AirPlay ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อลำโพงกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่าย ให้ดูเอกสารประกอบสำหรับลำโพง

การเลือกลำโพงที่จะใช้

 • การใช้ลำโพงภายนอก: เชื่อมต่อลำโพงภายนอกกับคอมพิวเตอร์ของคุณ iTunes จะเล่นผ่านลำโพงภายนอกเหล่านั้น แล้วปิดเสียงของลำโพงในตัวของคอมพิวเตอร์

 • ใช้ลำโพงที่เชื่มต่อกับเครือข่าย AirPort Express, Apple TV, หรืออุปกรณ์ที่ใช้ AirPlay ได้ชิ้นอื่น: คลิกปุ่ม AirPlay ไอคอน AirPlay กล่องที่มีหัวลูกศรชี้ขึ้น ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes แล้วเลือกลำโพงจากเมนูป๊อปอัพที่ปรากฏ

 • การใช้ลำโพงมากกว่าหนึ่งชุด: คลิก หลายตัว ในเมนู AirPlay แล้วคลิก วงกลมธรรมดา ที่อยู่ข้าง ๆ ลำโพงที่คุณต้องการใช้ เครื่องหมายถูก เครื่องหมายถูกภายในจุดสีเขียว จะปรากฏขึ้นข้าง ๆ ลำโพงใด ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่

  ลูกศรชี้ไปทางเพลงทางด้านซ้ายของหน้าต่าง iTunes

  ในการตั้งค่าความดังเสียงสูงสุดสำหรับชุดลำโพงหนึ่ง ให้ใช้ตัวเลื่อนความดังเสียงที่อยู่ข้าง ๆ ลำโพง ในการตั้งค่าความดังเสียงสูงสุดสำหรับลำโพงทั้งหมด ให้ใช้ตัวเลื่อนความดังเสียงหลัก

หากคุณไม่สามารถเลือกลำโพงระยะไกลของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

 • เครื่อง AirPort Express ต่อกับปลั๊กไฟที่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง และลำโพงระยะไกลของคุณต่อกับเครื่อง AirPort Express ของคุณอย่างถูกต้อง (หากคุณใช้ AirPlay ผ่านเครื่อง AirPort Express อยู่)

 • คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในระยะของเครือข่ายไร้สายของคุณ (หากคุณใช้เครือข่ายไร้สายอยู่) และเครื่อง AirPort Express, Apple TV หรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน AirPlay ได้นั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายและเปิดใช้งานอยู่ เปิดเมนูสถานะ Wi-Fi แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเครือข่ายของคุณอยู่ (เครื่องหมายถูกจะปรากฏอยู่ข้างหน้าเครือข่ายนั้น)

 • เครื่อง Apple TV ของคุณต่ออยู่อย่างถูกต้อง และได้จับคู่กับคลังใน iTunes ที่คุณใช้งานอยู่ (หากคุณใช้เครื่อง Apple TV อยู่)

หากคุณยังไม่สามารถเลือกลำโพงระยะไกลของคุณได้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่อง AirPort Express, Apple TV หรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน AirPlay ได้ของคุณ ให้ดูเอกสารประกอบที่ให้มากับอุปกรณ์ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ สนับสนุน AirPort หรือ AirPort Express

หากปุ่ม AirPlay เปลี่ยนเป็นสีอำพัน นั่นหมายถึงมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ AirPlay ซึ่งระบุโดนไอคอนสถานะที่อยู่ถัดจากอุปกรณ์ในเมนู AirPlay สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนสถานะ ให้ดู สัญลักษณ์ที่ใช้ใน iTunes