ภาพรวม
Apple TV Apple TV จะให้คุณสามารถเพลิดเพลินข้อมูลทั ...

ใช้ Apple TV (รุ่นที่ 2)
เล่นรายการในคลัง iTunes ของคุณโดยใช้ Apple TV (รุ่ ...

ใช้ Apple TV (รุ่นที่ 1)
เล่นรายการในคลัง iTunes ของคุณโดยใช้ Apple TV (รุ่ ...

เตรียมภาพยนตร์เพื่อ Apple TV
เตรียมภาพยนตร์ให้เล่นได้บน Apple TV หากคุณมี Apple ...

วิธีใช้เพิ่มเติมสำหรับ Apple TV
ดูคู่มือการตั้งค่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ A ...