วิธีใช้เพิ่มเติมสำหรับ Apple TV

iPod จะถูกแสดงไว้ที่ใต้ อุปกรณ์ ใน iTunes

ดูคู่มือการตั้งค่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple TV