เล่นรายการในคลัง iTunes ของคุณโดยใช้ Apple TV (รุ่นที่ 1)

คุณสามารถตั้งค่า iTunes ให้ เชื่อมข้อมูล Apple TV (รุ่น 1) ของคุณโดยอัตโนมัติกับ คลัง iTunes ของคุณ วิธีการเช่นนี้ คุณจึงสามารถเล่นคลังใน iTunes ของคุณไปบนทีวีของคุณโดยไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเปิด iTunes ไว้

คุณยังสามารถใช้ Apple TV (รุ่น 1) ของคุณเพื่อ กระจาย รายการ (เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี และอื่น ๆ) จากคลังใน iTunes ของคุณไปที่ทีวีของคุณ คุณสามารถถ่ายทอดจากคลังใน iTunes ได้มากถึงห้าคลัง ซึ่งรวมทั้งคลังที่เชื่อมข้อมูลกับ Apple TV

หาก Apple TV (รุ่นที่ 1) ของคุณเชื่อมข้อมูลกับคลัง iTunes การตั้งค่าสำหรับการถ่ายทอดจะเสร็จเรียบร้อยไปด้วย (เมื่อเชื่อมข้อมูลแล้ว Apple TV จะปรากฏในเมนูป๊อปอัพอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes)

สำหรับ Apple TV (รุ่นที่ 2) ให้ดูที่ เล่นรายการในคลัง iTunes ของคุณโดยใช้ Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือใหม่กว่า).

การเชื่อมข้อมูล Apple TV ของคุณกับ iTunes

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเชื่อมข้อมูลด้วยเปิดอยู่ และได้เปิด iTunes ไว้

 2. บน Apple TV ของคุณ ให้เลือก การตั้งค่า > คอมพิวเตอร์ > เพิ่มคลัง iTunes ที่แบ่งปัน แล้วจดรหัสผ่านที่แสดงไว้

 3. คลิกปุ่มอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes เพื่อเข้าถึง Apple TV ของคุณ แล้วป้อนรหัสผ่าน

 4. คลิกปุ่มหมวดหมู่ (ภาพยนตร์ รายการทีวี และอื่น ๆ) และระบุการตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลของคุณ

 5. ในการถ่ายโอนภาพยนตร์ที่เช่าจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง Apple TV ของคุณ ให้คลิกปุ่มภาพยนตร์ เลือกภาพยนตร์ที่คุณต้องการถ่ายโอน แล้วคลิก ย้าย

  ข้อสำคัญ:  คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายโอนภาพยนตร์ที่เช่า

 6. ในการเชื่อมข้อมูลรูปภาพ ให้คลิกปุ่มรูปภาพ

หมายเหตุ:  หากคุณเล่นเนื้อหาบน Apple TV ขณะที่กำลังเชื่อมข้อมูลอยู่ การเชื่อมข้อมูลจะพักไว้จนกว่าจะหยุดเล่น

หาก Apple TV ของคุณไม่ปรากฏในหน้าต่าง iTunes

เมื่อคุณตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลบน Apple TV (รุ่นที่ 1) Apple TV ของคุณจะปรากฏในปุ่มอุปกรณ์ (หรือเมนูป๊อปอัพอุปกรณ์ หากมีอุปกรณ์ชิ้นอื่นเชื่อมต่ออยู่) ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes บนคอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อมข้อมูลด้วย หาก Apple TV ของคุณไม่ปรากฏในหน้าต่าง iTunes:

 • ให้แน่ใจว่า Apple TV ของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ ในการเช็คค่าติดตั้งเครือข่ายของคุณบน Apple TV ของคุณ ให้เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย

 • บน Apple TV ของคุณ ให้เลือกตั้งค่า > เครื่องคอมพิวเตอร์ > เพิ่มคลังแบ่งปันของ iTunes แล้วปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ

 • ตรวจว่าบริการไฟร์วอลล์ OS X เปิดอยู่หรือไม่ (ในบานหน้าต่างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของการตั้งค่าระบบ หรือบานหน้าต่างความปลอดภัยของการตั้งค่าระบบ) หากเปิดอยู่ ให้ดูให้แน่ใจว่า การแบ่งปันไฟล์ เิปิดอยู่สำหรับ iTunes ใน ตัวเลือกไฟร์วอลล์

การปิดการเชื่อมข้อมูล

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • บน Apple TV (รุ่นที่ 1) ของคุณ ให้เลือก การตั้งค่า > คอมพิวเตอร์ > เลือกคลัง iTunes เลือกคลัง iTunes ของคุณ แล้วเลือกยกเลิกการเชื่อมต่อ

 • คลิกปุ่มอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes เพื่อเข้าถึง Apple TV ของคุณ คลิก ไอคอนรูปเฟือง ในมุมซ้ายล่างสุด แล้วเลือก ปิดการเชื่อมข้อมูล จากเมนูที่ปรากฏ

หมายเหตุ:  การปิดการเชื่อมข้อมูลจะลบรายการที่เชื่อมข้อมูลทั้งหมดจาก Apple TV ของคุณ

การลบ Apple TV ออกจากคลัง iTunes ของคุณ

 1. เลือก iTunes > การตั้งค่า แล้วคลิก Apple TV

 2. เลือก Apple TV แล้วคลิก ลบ Apple TV

การตั้งค่า Apple TV ของคุณสำหรับการกระจาย

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการให้กระจายเปิดอยู่ และได้เปิด iTunes ไว้

 2. บน Apple TV ของคุณ (รุ่นที่ 1) ให้เลือก การตั้งค่า > คอมพิวเตอร์ > เพิ่มคลัง iTunes ที่แบ่งปัน แล้วจดรหัสผ่านที่แสดงไว้

 3. คลิกปุ่มอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes เพื่อเข้าถึง Apple TV ของคุณ แล้วป้อนรหัสผ่าน

หมายเหตุ:  ในระหว่างที่ถ่ายทอดเนื้อหาอยู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเปิดทำงานอยู่ตลอดเวลา (ไม่อยู่ในโหมดพักเครื่อง) และต้องเปิด iTunes ไว้ตลอดด้วย

การกระจายรูปภาพไปยังทีวีของคุณ

 1. ตั้งค่า Apple TV (รุ่นที่ 1) ของคุณเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาจากคลังใน iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการถ่ายทอด

 2. คลิกปุ่มอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes เพื่อเข้าถึง Apple TV ของคุณ แล้วคลิกปุ่มรูปภาพ

  หากคุณไม่เห็นไอคอน Apple TV หรือปุ่มรูปภาพใน iTunes ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์ Apple TV เวอร์ชั่น 1.1 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่าอยู่ ในการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ ให้เลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับบน Apple TV ของคุณ ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Apple TV ของคุณ ให้เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > อัปเดตซอฟต์แวร์

 3. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการกระจาย แล้วคลิก ปรับใช้

หมายเหตุ:  ในระหว่างที่ถ่ายทอดเนื้อหาอยู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเปิดทำงานอยู่ตลอดเวลา (ไม่อยู่ในโหมดพักเครื่อง) และต้องเปิด iTunes ไว้ตลอดด้วย

การปิดใช้งานการกระจาย

คุณสามารถตั้งค่า Apple TV (รุ่นที่ 1) ของคุณให้ปิดใช้งานการกระจาย และเล่นเฉพาะเนื้อหาที่ได้เชื่อมข้อมูลไว้

 1. คลิกปุ่มอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes เพื่อเข้าถึง Apple TV ของคุณ

 2. เลือก “แสดงเฉพาะรายการที่เชื่อมไว้บน Apple TV ของฉัน”

ในระหว่างการเชื่อมข้อมูล รายการจะใส่เพิ่มไปที่ Apple TV (รุ่นที่ 1) ของคุณตามแต่ปริมาณพื้นที่ในลำดับดังนี้: รายการทีวี เพลง พ็อดคาสท์ หากคุณยังต้องการเชื่อมข้อมูลรูปภาพ ซึ่งจะใส่เพิ่มทีหลังสุด เว้นแต่ว่าคุณได้เลือก “เชื่อมข้อมูลรูปภาพก่อนสื่ออื่น” ในบานหน้าต่างรูปภาพ

การเชื่อมข้อมูลจะเริ่มโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณคลิก ปรับใช้ หรือ เชื่อมข้อมูล หรือเลือก ไฟล์ > เชื่อมข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ คู่มือการตั้งค่า Apple TV หรือเว็บไซต์ การสนับสนุน Apple TV