คีย์ลัดแป้นพิมพ์

คุณสามารถใช้คีย์ลัดแป้นพิมพ์เพื่อให้ทำงานหลายอย่างให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วใน iTunes ในการค้นหาคีย์ลัดสำหรับคำสั่งทั่วไป ให้ดูในเมนู iTunes หรือใช้ตารางด้านล่างเป็นข้อมูลอ้างอิง

รายการหลายรายการในหน้าต่าง iTunes (ตัวอย่างเช่น เพลงและหัวเรื่องคอลัมน์) มีเมนูคีย์ลัดที่ช่วยให้คุณทำงานอย่างรวดเร็วได้เช่นกัน ในการดูเมนูคีย์ลัด ให้กดแป้น Control และคลิกที่รายการ

การกระทำ

คีย์ลัด

คีย์ลัดการเล่น

 

เริ่มหรือหยุดการเล่นเพลงที่เลือก

Space bar

เล่นเพลงที่เลือกอยู่ปัจจุบันตั้งแต่ต้น

Return

เคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังภายในเพลง

Option–Command–ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย

ฟังอัลบั้มต่อไปหรือก่อนหน้านี้ในรายการ

Option-ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย

ไปยังเพลงต่อไปหรือก่อนหน้านี้ในรายการ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา (หรือคลิกตัวควบคุม ข้ามไปข้างหน้า หรือ ข้ามถอยหลัง ในมุมบนซ้ายของหน้าต่าง iTunes)

คีย์ลัดคลังและเพลย์ลิสต์

 

เลือกหรือยกเลิกการเลือกเพลงทั้งหมดในรายการ

กดแป้น Command ค้างไว้แล้วคลิกที่กล่องกาเครื่องหมายถัดจากเพลงในรายการ

สร้างเพลย์ลิสต์จากเพลงที่เลือก

Shift–Command–N

สร้างเพลย์ลิสต์อัจฉริยะใหม่

Option–Command–N

ลบเพลย์ลิสต์ที่เลือกโดยไม่ต้องยืนยันว่าคุณต้องการลบ

Command–Delete

ลบเพลย์ลิสต์ที่เลือกและเพลงทั้งหมดที่อยู่ภายในออกจากคลังของคุณ

Option–Delete

ลบเพลงที่เลือกออกจากคลังของคุณและออกจากเพลย์ลิสต์ทั้งหมด

Option–Delete

รีเฟรชรายการวิทยุ (เมื่อเลือกรายการวิทยุ)

Command–R

รีเฟรชเพลย์ลิสต์ Genius (เมื่อเลือกเพลย์ลิสต์)

Command–R

คีย์ลัด iTunes Store

 

ไปที่หน้าถัดไปใน iTunes Store

Command-วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

ไปที่หน้าก่อนหน้านี้ใน iTunes Store

Command-วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ )

สั่งให้เริ่มค้นหาใน iTunes Store (จากที่ใดก็ได้ใน iTunes)

ป้อนคำหรือวลีในช่องค้นหา แล้วกดแป้น Option ค้างไว้และกดแป้น Return

ตรวจสอบอัปเดตของแอปพลิเคชั่น (ขณะที่เลือกแอปพลิเคชั่นอยู่ ด้านล่างคลัง)

Command–R

คีย์ลัดไฟล์และหน้าต่าง

 

เปลี่ยนคอลัมน์ข้อมูลเพลง

กดแป้น Control ค้างไว้ แล้วคลิกหัวเรื่องคอลัมน์

ขยายหรือหุบเครื่องหมายสามเหลี่ยมทั้งหมดในรายการกระจายเสียงวิทยุ

กด Command ค้างไว้แล้วคลิกเครื่องหมายสามเหลี่ยม

ย่อหน้าต่าง iTunes ให้แสดงเฉพาะตัวควบคุมการเล่น

Option-Command-M

สลับระหว่างขนาดหน้าต่างเริ่มต้นและหน้าต่างขยายใหญ่

กด Option ค้างไว้แล้วคลิกปุ่มซูมตรงมุมซ้ายบนของหน้าต่าง iTunes

ดูหน้าต่าง iTunes เปลี่ยนขนาดขณะที่คุณเปลี่ยนขนาดหน้าต่างอยู่

กดแป้น Command ค้างไว้แล้วลากตัวควบคุมปรับขนาดตรงมุมขวาล่างของหน้าต่าง

ในหน้าต่างข้อมูล ให้ดูข้อมูลสำหรับเพลงถัดไปหรือก่อนหน้านี้ในรายการ

Command-N หรือ Command-P

ไปที่บานหน้าต่างก่อนหน้านี้หรือถัดไปในหน้าต่างดูข้อมูลหรือหน้าต่างการตั้งค่า

Shift–Command–วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ ) หรือ Shift–Command–วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

เลือกช่องค้นหา

Command-F

ดูตัวเลือกอื่นขณะเอฟเฟกต์ภาพกำลังแสดงอยู่

กด ? แล้วกดแป้นที่ระบุเพื่อใช้ตัวเลือก (เอฟเฟกต์ภาพบางตัวรองรับการทำงานนี้)

เลือกปกอัลบั้มสำหรับวิดีโอที่เลือก

ขณะที่วิดีโอเล่นอยู่ ให้กดแป้น Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ภาพยนตร์ และเลือก ตั้งค่าเฟรมโปสเตอร์

คีย์ลัด iPod

 

ป้องกัน iPod ไม่ให้เชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

กดแป้น Option และ Command ค้างไว้ขณะที่คุณเชื่อมต่อ iPod กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจนกระทั่ง iPod ปรากฏในหน้าต่าง iTunes

คีย์ลัด iPhone

 

ป้องกันไม่ให้ iPhone เชื่อมข้อมูลอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

กดแป้น Option และ Command ค้างไว้ขณะที่คุณเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ จนกว่า iPhone จะปรากฏในหน้าต่าง iTunes

คีย์ลัดคำพูด

 

ไปที่บทถัดไปหรือล่าสุด (หากมี)

Shift–Command–ลูกศรขวา หรือ Shift–Command–ลูกศรซ้าย

คีย์ลัดเมนู iTunes

 

เปิดการตั้งค่า iTunes

Command-เครื่องหมายจุลภาค

ซ่อนหน้าต่าง iTunes

Command-H

ซ่อนแอปพลิเคชั่นอื่นทั้งหมด

Option-Command-H

ออกจาก iTunes

Command-Q

คีย์ลัดเมนูไฟล์

 

สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่

Command-N

สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่ด้วยเพลงที่เลือก

Shift-Command-N

สร้างเพลย์ลิสต์อัจฉริยะใหม่

Option-Command-N

เพิ่มไฟล์ไปยังคลังเพลงของคุณ

Command-O

ปิดหน้าต่าง iTunes

Command-W

เปิดหน้าต่างข้อมูลสำหรับเพลงหรือซีดีที่เลือก

Command-I

แสดงตำแหน่งที่เก็บไฟล์

Shift-Command-R

แสดงเพลงที่เล่นปัจจุบันในรายการ

Command-L

กระจายไฟล์เสียงของ URL ที่ระบุไปที่ iTunes

Command-U

คีย์ลัดเมนูแก้ไข

 

เลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่ป้อนไปล่าสุดขณะกำลังแก้ไขข้อมูลของรายการ

Command-Z

ตัดข้อมูลเพลงที่เลือกหรือปกภาพ

Command-X

คัดลอกข้อมูลเพลงที่เลือกหรือปกภาพ

Command-C

วางข้อมูลเพลงที่เลือกหรือปกภาพ

Command-V

เลือกเพลงทั้งหมดในรายการ

Command-A

ยกเลิกการเลือกเพลงทั้งหมดในรายการ

Shift-Command-A

ซ่อนหรือแสดงคอลัมศิลปินและอัลบั้ม

Command-B

เปิดหน้าต่างตัวเลือกมุมมองสำหรับแหล่งที่เลือก

Command-J

ควบคุมคีย์ลัดเมนู

 

เริ่มหรือหยุดการเล่นเพลงที่เลือก

Space bar

เมื่อเพลงเล่นอยู่ ให้เล่นเพลงถัดไปในรายการ

ลูกศรขวา

เมื่อเพลงเล่นอยู่ ให้เล่นเพลงก่อนหน้าในรายการ

ลูกศรซ้าย

เพิ่มความดังเสียง

Command–ลูกศรขึ้น

ลดความดังเสียง

Command–ลูกศรลง

ปิดเสียง (ยังเล่นเพลงอยู่)

Option–Command–ลูกศรลง

ถอดซีดีออก

Command-E

คีย์ลัดเมนูภาพเอฟเฟกต์

 

เปิดหรือปิดภาพเอฟเฟกต์

Command-T

สลับระหว่างการแสดงเอฟเฟกต์ภาพโดยใช้ทั้งหน้าจอหรือในหน้าต่าง iTunes (เมื่อภาพเอฟเฟกต์เปิดอยู่)

Command-F

คีย์ลัดเมนูมุมมอง

 

เข้าหรือออกมุมมองเต็มหน้าจอ

Control–Command–F

คีย์ลัดเมนูหน้าต่าง

 

ใส่หน้าต่าง iTunes ใน Dock

Command-M

คีย์ลัดเมนูวิธีใช้

 

เปิดวิธีใช้ iTunes

Command-?

คีย์ลัดทั่วไป

 

เปิด iTunes ใน “โหมดปลอดภัย” (โดยไม่ใช้ปลั๊กอินภายนอก)

Option-Command (ขณะเปิด iTunes)