วิธีแก้ปัญหาการเข้าถึงสำหรับ iTunes

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ของ iTunes จะเป็นวิธีแก้ให้กับบุคคลที่มีความบกพร่อง:

  • VoiceOver: คุณสามารถใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มากับ OS X ขณะใช้ iTunes และ iTunes Store

  • คำบรรยายภาพสำหรับภาพยนตร์และพ็อดคาสท์: iTunes สามารถแสดงคำบรรยายภาพและคำบรรยายของภาพยนตร์ คุณสามารถซื้อหรือเช่าภาพยนตร์ที่มากับคำบรรยายภาพจาก iTunes Store iTunes Store ยังมีพ็อดคาสท์ที่มีคำอธิบายจำนวนมากให้เลือกบน iTunes U สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการเล่นภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโออื่น ๆ

  • คีย์ลัดแป้นพิมพ์: คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำงานส่วนใหญ่ได้ใน iTunes สำหรับรายการทั้งหมด ให้ดูที่ คีย์ลัดแป้นพิมพ์

  • เมนูออกเสียง: iPod nano และ iPod shuffle สามารถออกเสียงชื่อของเมนู เพลง และศิลปินเพื่อช่วยคุณให้เลือกดูและเลือกเพลงได้ ดู คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงสำหรับ iPod, iPhone หรือ iPad

  • วิธีแก้ปัญหาของอุปกรณ์อื่น: iPhone 3GS (หรือรุ่นใหม่กว่า) และ iPad จะมีคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง เช่น ซูม สลับสี เสียงโมโน และอ่านออกเสียงข้อความอัตโนมัติ iPod บางรุ่นที่รองรับสามารถออกเสียงชื่อของเพลง ศิลปิน และอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงสำหรับ iPod, iPhone หรือ iPad

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ iTunes ให้ดูที่ เว็บไซต์การช่วยการเข้าถึงของ iTunes