สัญลักษณ์ที่ใช้ใน iTunes

เมื่อคุณนำเพลงและวิดีโอเข้า สัญลักษณ์จะระบุสถานะ สัญลักษณ์อื่นช่วยทำให้คุณทำงานได้

สัญลักษณ์

คำอธิบายของสัญลักษณ์

ความหมายของสัญลักษณ์

ไอคอนหน้าจอ

ไอคอนหน้าจอ

รายการเป็นวิดีโอ

ไอคอนหนังสือ

ไอคอนเอกสาร

รายการเป็นไฟล์ PDF

ลูกศรชี้ออกแนวทแยงสองลูกศร

ลูกศรชี้ออก

คลิกเพื่อเข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอ

ลูกศรชี้เข้าแนวทแยงสองลูกศร

ลูกศรชี้เข้า

คลิกเพื่อออกจากโหมดเต็มหน้าจอ

ไอคอนเครื่องหมายตกใจ

เครื่องหมายตกใจ

ถัดจากเพลง: ไม่สามารถระบุตำแหน่งเพลงได้ เพลงอาจถูกย้ายหรือถูกลบ

ถัดจากพ็อดคาสท์: ตอนล่าสุดไม่ได้ถูกดาวน์โหลดเนื่องจากคุณมีตอนที่ไม่ได้เล่นหลายตอน

ไอคอนออกอากาศ

ไอคอนออกอากาศ

เพลงเก็บอยู่ในอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณคลิกที่เพลง เพลงจะ “กระจาย” สดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไอคอนกล่องกาเครื่องหมาย

เครื่องหมายถูกสีดำ

เพลงจะรวมเข้าในการกระทำที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เฉพาะเพลงที่มีเครื่องหมายถูกจะนำเข้าเมื่อคุณนำเข้าซีดี

ไอคอนของลำโพงที่มีเส้นเสียง

ลำโพงที่มีเส้นเสียง

เพลงเล่นอยู่

ไอคอนถอดออก

ปุ่มถอดออก

คลิกเพื่อถอดซีดีหรือยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ไอคอนจุดวงกลมสีฟ้า

จุดสีน้ำเงินข้าง ๆ ภาพยนตร์ รายการทีวี พ็อดคาสท์ หรือบทเรียน iTunes U

คุณยังไม่ได้เริ่มเล่นรายการนี้

หากสิ่งนี้ปรากฏข้าง ๆ ซีซั่นของรายการทีวีหรือซีรีย์พ็อดคาสท์ แสดงว่ามีตอนอย่างน้อยหนึ่งตอนในซีซั่นหรือซีรีย์ที่ยังไม่ได้เล่น

ไอคอนจุดครึ่งวงกลมสีฟ้า

จุดสีน้ำเงินครึ่งจุดข้าง ๆ ภาพยนตร์ รายการทีวี พ็อดคาสท์ หรือบทเรียน iTunes U

คุณได้เริ่มเล่นรายการนี้แล้ว แต่ยังเล่นไม่จบ

ลูกศรชี้ขึ้นและลงที่ด้านขวาของหน้าต่างจอแสดงผล

ลูกศรที่ด้านขวาของหน้าต่างจอแสดงผล

คลิกเพื่อสลับระหว่างจอแสดงผล สัญลักษณ์นี้จะปรากฏหาก iTunes กำลังดำเนินการการกระทำ (เช่น อัปเดต Genius หรือดาวน์โหลดไฟล์) ขณะที่กำลังเล่นรายการเท่านั้น

บอลลูนโต้ตอบ

บอลลูนโต้ตอบ

คลิกเพื่อเปิดหรือปิดคำบรรยายใต้ภาพ

Cloud ที่มีลูกศรชี้ลง

Cloud ที่มีลูกศรชี้ลง

เพลงที่จัดเก็บอยู่ในคลัง iCloud และมีให้ดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

Cloud ที่มีเครื่องหมายทับเส้นทแยงมุม

Cloud ที่มีเครื่องหมายทับเส้นทแยงมุม

เพลงไม่มีเหมาะที่จะอัปโหลดไปยังคลัง iCloud ของคุณ ตัวอย่างเช่น ไฟล์เพลงอาจจะมีขนาดใหญ่กว่า 200 เมกะไบต์ หรือเข้ารหัส 96 Kbps หรือน้อยกว่า

Cloud สองอันที่มีเครื่องหมายทับเส้นทแยงมุม

Cloud สองอันที่มีเครื่องหมายทับเส้นทแยงมุม

คลัง iTunes ของคุณมีเวอร์ชั่นสำเนาของเพลงนี้ และมีเพียงเวอร์ชั่นอื่นถูกอัปโหลดไปยังคลัง iCloud ของคุณ

Cloud ที่มีเส้นกรอบจุด

Cloud ที่มีเส้นกรอบเป็นจุด

กำลังจับคู่เพลง แต่กระบวนยังไม่เสร็จสมบูรณ์

Cloud ที่มีเส้นกรอบจุด

ลำโพง

ลำโพงมีให้ใช้งานได้ผ่าน AirPlay

Cloud ที่มีเส้นกรอบจุด

ไอคอนทีวี

ทีวีมีให้ใช้งานได้ผ่าน AirPlay

Cloud ที่มีเส้นกรอบจุด

ลำโพงที่มีแม่กุญแจ

คุณต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับลำโพงที่ใช้ AirPlay ได้

Cloud ที่มีเส้นกรอบจุด

ทีวีที่มีแม่กุญแจ

คุณต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับทีวีที่ใช้ AirPlay ได้

Cloud ที่มีเส้นกรอบจุด

จุดอัศเจรีย์ภายในสามเหลี่ยม

อุปกรณ์ AirPlay ที่เลือกมีข้อผิดพลาด

Cloud ที่มีเส้นกรอบจุด

จุดอัศเจรีย์ภายในสามเหลี่ยมที่มีแม่กุญแจ

คุณไม่ได้ป้อนรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์ AirPlay ที่เลือก