ซื้อหรือดาวน์โหลดรายการ
การต่าง ๆ จาก iTunes Store ค้นหารายการที่คุณต้อ ...

เช่าภาพยนตร์
จาก iTunes Store คุณสามารถเช่าและเล่นภาพยนตร์จาก i ...

พ็อดคาสท์และสื่อเพื่อการศึกษา
ดาวน์โหลด พ็อดคาสท์คือรายการวิทยุและทีวีโชว์ซึ่งสา ...

การให้เพลงและวิดีโอ
หากคุณมี Apple ID คุณสามารถซื้อรายการเหล่านี้เพื่อ ...

แลกใช้เครดิตร้าน
การแลกใช้งบประมาณ บัตรของขวัญ หรือกิฟท์การ์ด ของ i ...

สร้างรายการปรารถนา
การของ iTunes Store คุณสามารถของรายการต่าง ๆ ที่คุ ...

สั่งรายการล่วงหน้า
จาก iTunes Store หากรายการยังไม่พร้อมออกจำหน่าย คุ ...

ตรวจสอบหารายการซื้อ
การของ iTunes Store เมื่อคุณเปิด iTunes แล้ว iTune ...

ซื้อเพลงวิทยุที่แท็กไว้
iPod nano (รุ่นที่ 5) และวิทยุ FM ของบริษัทอื่นบาง ...