การให้เพลงและวิดีโอ

หากคุณมี Apple ID คุณสามารถซื้อรายการเหล่านี้เพื่อมอบให้กับผู้ใช้อื่นได้:

  • บัตรของขวัญ iTunes Store ทีที่มีมูลค่าตามที่ระบุไว้: ผู้รับสามารถใช้บัตรของขวัญกับรายการซื้อใด ๆ ก็ได้ใน iTunes Store (เว้นแต่ว่าคุณได้จำกัดการเข้าถึงรายการที่มีป้ายผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ)

  • งบใน iTunes Store ที่กำหนดไว้เฉพาะเป็นรายเดือน: คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนงบหรือยกเลิกได้ทุกเวลา เพียงแค่ลงชื่อเข้าใน iTunes Store แล้วคลิก ดูบัญชี ผู้รับสามารถใช้งบกับรายการซื้อใด ๆ ก็ได้ใน iTunes Store (เว้นแต่ว่าคุณได้จำกัดการเข้าถึงรายการที่มีป้ายผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ)

  • เพลง อัลบั้ม วิดีโอ แอปพลิเคชั่น หนังสือเสียง และอื่น ๆ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อกิฟท์การ์ดของ iTunes จากร้านค้าปลีกที่เลือกไว้ได้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ iTunes)

คุณสามารถใช้บัตรของขวัญ จำนวนเงินที่ตั้งไว้ หรือกิฟท์การ์ดเฉพาะกับ iTunes Store ในประเทศเดียวกับที่ซื้อบัตรนั้น

การให้เพลงและวิดีโอ

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ซื้อบัตรของขวัญหรือตั้งค่างบ: ในโฮมเพจของ iTunes Store ให้คลิก ซื้อของขวัญ iTunes (ด้านใต้ลิงก์ด่วน) แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

  • มอบเพลงที่ระบุไว้จาก iTunes Store: คลิกลูกศรถัดจากปุ่มซื้อของเพลง เลือก มอบเพลงนี้เป็นของขวัญ จากเมนูป๊อปอัพ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

  • มอบอัลบั้มที่ระบุไว้จาก iTunes Store: คลิกลูกศรถัดจากปุ่มซื้ออัลบั้ม เลือก มอบอัลบั้มนี้เป็นของขวัญ จากเมนูป๊อปอัพ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ