ดาวน์โหลดพ็อดคาสท์และสื่อเพื่อการศึกษา

พ็อดคาสท์คือรายการวิทยุและทีวีโชว์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี คุณสามารถดาวน์โหลดพ็อดคาสท์แต่ละตอนได้ หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกเพื่อให้ตอนใหม่ ๆ ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติเมื่อตอนเหล่านั้นมีให้ใช้งานได้

คุณยังสามารถจัดระเบียบการสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์ได้โดยการสร้างสถานีแบบกำหนดเองที่จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อตอนใหม่ ๆ มีให้ใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดกลุ่มพ็อดคาสท์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดให้เป็นสถานีเดียวได้ และให้เล่นในลำดับที่คุณเลือก

iTunes U เป็นส่วนหนึ่งของ iTunes Store ที่มีคุณสมบัติอย่างเลกเชอร์ฟรี บทเรียนภาษา หนังสือเสียง และอื่น ๆ ที่คุณสามารถดาวน์โหลดดาวน์โหลดและเพลิดเพลินบน iPod, iPhone, iPad หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ iTunes U มีไฟล์เสียงและวิดีโอเพื่อการศึกษามากกว่า 100,000 ไฟล์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ พิพิธภัณฑ์ชื่อดัง องค์การ์สื่อสาธารณะ และสถาบันทางวัฒนธรรมจากทั่วโลก และมีให้ทุกคนใช้งานได้

หากคุณมีบัญชี iCloud แบบฟรี การสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์ สถานี และตำแหน่งการเล่นในปัจจุบันของคุณจะเชื่อมข้อมูลกับแอปฯ พ็อดคาสท์บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

การดาวน์โหลดหรือสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์จาก iTunes Store

 • เมื่อคุณพบพ็อดคาสท์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ดาวน์โหลดตอนเดียว: คลิกปุ่ม ฟรี ถัดจากตอน

  • สมัครสมาชิกพ็อดคาสท์: คลิก สมัครสมาชิก iTunes จะดาวน์โหลดตอนล่าสุด

ในการสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์โดยไใาใช้ iTunes Store ให้เลือก ไฟล์ > สมัครสมาชิกพ็อดคาสท์ แล้วป้อนที่อยู่อินเทอร์เน็ตของพ็อดคาสท์ คุณสามารถหาที่อยู่ของพ็อดคาสท์บนหน้าเว็บของพ็อดคาสท์นั้น

การอัปเดตหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์

 1. เลือก พ็อดคาสท์ จาก เมนูป๊อปอัพคลัง

 2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • การอัปเดตการสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์ของคุณ: เลือกพ็อดคาสท์ ย้ายตัวเมาส์ชี้ไว้เหนือชื่อพ็อดคาสท์ แล้วคลิก ลูกศรโค้ง การอัปเดตรายการสมัครสมาชิกของคุณจะแสดงรายการตอนปัจจุบันทั้งหมดของพ็อดคาสท์ที่คุณสมัครสมาชิก

  • การยกเลิกการสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์: กด Control ค้างไว้แล้วคลิกพ็อดคาสท์หรือตอน จากนั้นเลือก ยกเลิกการสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์

การสร้างสถานีพ็อดคาสท์

 1. เลือก พ็อดคาสท์ จากเมนูป๊อปอัพคลัง แล้วคลิก สถานีของฉัน

 2. คลิก เครื่องหมายบวก ใกล้กับด้านว้านล่างสุดของหน้าต่าง iTunes

 3. ป้อนชื่อสำหรับสถานีนั้น

 4. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เพิ่มพ็อดคาสท์ไปที่สถานี: คลิก วงกลมว่างเปล่า ถัดจากพ็อดคาสท์ที่คุณต้องการรวมไว้ เครื่องหมายถูก เครื่องหมายถูกในวงกลมสีน้ำเงิน จะปรากฏขึ้นข้าง ๆ พ็อดคาสท์ใด ๆ ที่คุณรวมไว้

  • การเพิ่มพ็อดคาสท์ทั้งหมดที่คุณสมัครสมาชิก: คลิก เปิด ถัดจาก “รวมพ็อดคาสท์ทั้งหมด”

 5. ในการปรับแต่งการตั้งค่าของสถานีด้วยตัวเอง ให้คลิก แสดงการตั้งค่า คุณสามารถตั้งค่าลำดับการเล่น จำนวนตอนและการจัดเรียงตอนที่จะรวมไว้ และตั้งค่าว่าจะรวมพ็อดคาสท์เสียง พ็อดคาสท์วิดีโอ หรือทั้งสองได้ ในการรวมเฉพาะตอนที่คุณยังไม่ได้เล่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ที่ยังไม่ได้เล่นเท่านั้น”

  การตั้งค่าของสถานีจะปรับใช้กับพ็อดคาสท์ทั้งหมดที่รวมไว้ในสถานีนั้น

 6. คลิก เสร็จ

ในการดูสถานี ให้คลิก สถานีของฉัน จากนั้นคลิกสถานีในรายการทางด้านซ้าย ในการเล่นสถานี ให้คลิก ปุ่มเล่น ในการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของสถานี ให้คลิก ปุ่มรูปเฟือง

การดาวน์โหลดคอร์สหรือบทเรียนจาก iTunes U

iTunes U จะจัดระเบียบตามคอร์สและบทเรียน เมื่อคุณพบสิ่งที่ทำให้คุณเกิดความสนใจ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • การสมัครสมาชิกคอร์ส: คลิก สมัครสมาชิกฟรี iTunes จะดาวน์โหลดบทเรียนล่าสุด

 • การดาวน์โหลดบทเรียน: คลิกปุ่ม ฟรี ถัดจากบทเรียน

คอร์ส iTunes U บางคอร์สอาจใช้องค์ประกอบที่คุณอาจจำเป็นต้องซื้อ เช่น หนังสือ และ วิดีโอ

การเลือกการตั้งค่าพ็อดคาสท์และ iTunes U

 1. เลือก พ็อดคาสท์ หรือ iTunes U จาก เมนูป๊อปอัพคลัง

 2. เลือกพ็อดคาสท์หรือคอร์ส แล้วเลื่อนตัวเมาส์ชี้ไว้เหนือชื่อพ็อดคาสท์หรือคอร์สนั้น

 3. คลิก ไอคอนรูปเฟือง ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • การเปลี่ยนความบ่อยในการตรวจสอบหาตอนหรือบทเรียนใหม่: เลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพ “ตรวจสอบหาตอนใหม่”

  • การเลือกการตั้งค่าสำหรับพ็อดคาสท์หรือคอร์สอื่น: เลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพ “การตั้งค่าสำหรับ”

  • การเลือกการตั้งค่าสำหรับพ็อดคาสท์หรือคอร์สทั้งหมด: เลือก ค่าเริ่มต้นพ็อดคาสท์ หรือ ค่าเริ่มต้นของ iTunes U จาก เมนูป๊อปอัพ “การตั้งค่าสำหรับ”

  • การเปลี่ยนความบ่อยในการดาวน์โหลดตอนหรือบทเรียน: เลือกตัวเลือกการดาวน์โหลดจากเมนูป๊อปอัพ “เมื่อมีตอนใหม่” ตามค่าเริ่มต้น iTunes จะดาวน์โหลดตอนและบทเรียนใหม่เมื่อมีตอนหรือบทเรียนนั้น

  • การตั้งค่า iTunes ให้ลบพ็อดคาสท์หรือบทเรียนหลังจากที่คุณใช้งานแล้ว: เลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพ “ตอนที่จะเก็บ”

  หากไม่มีการตั้งค่าบางตัว ให้ยกเลิกการเลือก ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น

  พ็อดคาสท์และคอร์สแต่ละตัวที่คุณได้สมัครสมาชิกไว้จะมีการตั้งค่าของตัวเอง

หากคุณประสบปัญหาในการสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์

 • หาก iTunes ไม่ดาวน์โหลดตอนของพ็อดคาสท์ แสดงว่าเว็บไซต์ที่พ็อดคาสท์นั้นอยู่อาจออฟไลน์หรือไม่ว่าง ในการลองดาวน์โหลดอีกครั้ง ให้เลือก พ็อดคาสท์ จาก เมนูป๊อปอัพคลัง กด Control ค้างไว้แล้วคลิกพ็อดคาสท์หรือตอน แล้วเลือก อัปเดตพ็อดคาสท์ เพื่อลองอีกครั้ง

 • หากคุณสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์โดยป้อน URL ของพ็อดคาสท์แล้วพ็อดคาสท์ไม่ดาวน์โหลด คุณอาจจะป้อน URL ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบหน้าเว็บของพ็อดคาสท์สำหรับ URL ที่ถูกต้อง

 • พ็อดคาสท์บางรายการบนอินเทอร์เน็ตอาจใช้ไฟล์ที่เข้ากันไม่ได้กับ iTunes ติดต่อผู้ผลิตพ็อดคาสท์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม