สั่งรายการล่วงหน้าจาก iTunes Store

หากรายการยังไม่พร้อมออกจำหน่าย คุณอาจจะสามารถสั่งซื้อล่วงหน้า แล้วดาวน์โหลดรายการเมื่อวางจำหน่าย

  • การสั่งซื้อรายการล่วงหน้า: คลิกปุ่ม สั่งซื้อรายการล่วงหน้า ที่อยู่ข้างรายการ คุณจะได้รับการแจ้งทางอีเมลเมื่อรายการนั้นพร้อมให้ดาวน์โหลด คุณไม่ต้องชำระเงินจนกว่าคุณจะดาวน์โหลดรายการนั้น

  • การดาวน์โหลดรายการที่สั่งซื้อไว้ล่วงหน้า: คลิกลิงก์ในอีเมลที่แจ้งมา หรือเปิด iTunes แล้วเลือก ร้าน > ตรวจสอบหารายการดาวน์โหลดที่มี

  • การดู ยกเลิก หรือดูวันที่ที่คาดว่าจะวางจำหน่ายสำหรับรายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่รออยู่: เลือก ร้าน > ดู Apple ID ของฉัน แล้วคลิก จัดการรายการที่สั่งล่วงหน้า

เมื่อคุณสั่งซื้อรายการล่วงหน้า คุณอาจจะไม่สามารถดาวน์โหลดรายการนั้นในเวลาเดียวกันพอดีกับเวลาที่เปิดวางจำหน่ายทั่วไป คุณจะได้รับอีเมลในวันเดียวกันบอกให้ทราบเวลาที่คุณสามารถดาวน์โหลดรายการนั้น

อัลบั้มหรือชุดรวมบางอย่างที่คุณสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าจะประกอบด้วยเพลงที่พร้อมให้ดาวน์โหลดได้ทันที เมื่อคุณสั่งซื้อรายการเหล่านี้ล่วงหน้า เพลงจะดาวน์โหลดและจะเรียกชำระเงินกับคุณเฉพาะเพลงนั้นเท่านั้น เมื่อคุณดาวน์โหลดรายการที่เหลือของอัลบั้มนั้น (หลังจากที่ได้แจ้งให้คุณทราบว่าพร้อมดาวน์โหลด) คุณจะชำระเงินเฉพาะส่วนที่เหลือ