เกี่ยวกับป้ายผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ

คำแนะนำสำหรับวิทยุอินเทอร์เน็ต: สถานีต่าง ๆ ที่มีของวิทยุ iTunes ไม่ได้กำเนิดมาจาก Apple บางสถานีอาจออกอากาศเนื้อหาสำหรับผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่ เช่น เพลงที่มีเนื้อร้องไม่เหมาะสมและรายการออกอากาศตลกขำขันซึ่งมีแนวคิดและสถานการณ์ของผู้ใหญ่ เป็นต้น

คำแนะนำสำหรับ iTunes Store : รายการต่อไปนี้ได้มาจากเว็บไซต์ ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ จาก RIA (Recording Industry Association) ของอเมริกา ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ เป็นการแจ้งให้กับผู้บริโภคทราบว่า รายการอัดที่ระบุด้วยโลโก้นี้อาจจะประกอบด้วยภาษาที่ไม่สุภาพ หรือการพรรณาให้เห็นถึงภาพความรุนแรง เรื่องเพศ หรือสารเสพติด แนะนำให้ใช้ดุลยพินิจของผู้ปกครอง

การใช้ป้ายผู้ปกครองควรให้คำแนะนำไม่ได้เป็นการตัดสินว่ารายการอัดเหมาะหรือไม่เหมาะกับผู้ฟังใดโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ป้ายกำกับนี้ซึ่งไม่สามารถเอาออกได้เป็นการ “เตือนล่วงหน้า” ต่อผู้ปกครอง (และผู้บริโภค ร้านค้าปลีก และร้านค้าส่ง) ว่าขอแนะนำให้ใช้ดุลยพินิจของผู้ปกครองเมื่อซื้อรายการอัดเฉพาะนั้นสำหรับเด็ก หรือเมื่อฟังรายการอัดนั้นที่บ้าน

ป้ายผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ

ประเด็นต่อไปนี้อาจจะใช้พิจารณาเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ป้ายกำกับนี้

  • ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของศิลธรรมและมาตรฐานของวัฒนธรรมร่วมสมัย ทางเลือกและมุมมองของผู้ปกครองแต่ละท่าน รายการอัดนี้อาจจะเป็นรายการหนึ่งที่ท่านผู้ปกครองอาจไม่ต้องการให้บุตรของท่านรับฟัง

  • บริบทเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องสำคัญ: คำบางคำ วลี เสียง หรือคำอธิบายที่อาจจะทำให้ผู้ปกครองไม่พอใจหากฉายหรือเน้นลงไป แต่อาจจะไม่ทำให้ไม่พอใจหากเป็นเพียงฉากหลังหรือไม่ได้เป็นส่วนที่ให้ความหมายของเนื้อร้อง

  • บริบทของการแสดงของศิลปินต่อเนื้อหารวมทั้งความคาดหวังของผู้ฟังของศิลปินก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากความหยาบคายแล้ว “การแสดงภาพให้เห็นถึงความรุนแรงทางเพศหรือใช้สารเสพติด” ต้องได้รับพิจารณาเมื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ป้ายผู้ปกครองควรให้คำแนะนำนี้

  • เนื้อร้องมักจะอ่อนไหวต่อการตีความที่แตกต่างกัน คำสามารถให้ความหมายที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ คำไม่สามารถให้มองแยกออกจากเพลงที่มาพร้อมด้วยกัน เนื้อร้องที่มากับเพลงเสียงดังและแหบสามารถรับรู้ต่างกันได้กับเนื้อร้องเดียวกันที่มากับเพลงเสียงนุ่มและผ่อนคลาย

การติดป้ายไม่ได้เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ แต่ต้องใช้ความอ่อนไหวและสามัญสำนึก บริบท ความถี่ และการเน้นก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างเห็นได้ชัด การอ้างอิงที่แยกออกมาหรืออย่างไม่ฉลาดต่อเนื้อหาบางส่วนอาจจะไม่เพียงพอต่อการรองรับใช้ป้ายนี้

แนวทางเหล่านี้จะปรับใช้กับกรณีของแทร็กเดี่ยวที่วางจำหน่ายทางการค้า รวมทั้งกรณีของทั้งอัลบั้ม (ไม่ว่าจะวางจำหน่ายในรูปของแผ่นซีดี เทปคาสเซ็ต หรือรูปแบบอื่นใด ๆ) และวิดีโอด้วยเช่นกัน