อนุญาตคอมพิวเตอร์นี้ให้เล่นรายการซื้อจาก iTunes Store

ในการเล่นรายการซื้อหลายรายการจาก iTunes Store คุณจำเป็นต้องอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ Apple ID และรหัสผ่าน (การอนุญาตจะช่วยปกป้องลิขสิทธิ์ของรายการที่ซื้อ)

คุณสามารถอนุญาตคอมพิวเตอร์ได้มากสุดถึงห้าเครื่อง (Mac, Windows หรือทั้งคู่) ในแต่ละครั้ง ในการเล่นรายการซื้อกับคอมพิวเตอร์เครื่องที่หก คุณจำเป็นต้องเลิกอนุญาตเครื่องอื่นก่อน iPod, iPhone, iPad หรือ Apple TV ไม่นับรวมว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณยังสามารถให้อนุญาตคอมพิวเตอร์ได้ไม่เกินสามเครื่องเพื่อให้เล่นรายการที่ซื้อจากเว็บไซต์ Audible (audible.com) เว็บไซต์ (audible.com) คือบริษัทบุคคลที่สามที่ขายหนังสือเสียงและรายการอ่านออกเสียงอื่น ๆ

คุณสามารถอนุญาตหรือยกเลิกการอนุญาตเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกเวลา ดูให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกการอนุญาตเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณจะขายหรือให้ผู้อื่น

การอนุญาตหรือยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การอนุญาตคอมพิวเตอร์ให้เล่นรายการซื้อจาก iTunes Store: เลือก ร้าน > อนุญาตคอมพิวเตอร์นี้

  • การยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์: เลือก ร้าน > ยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์นี้

  • การยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ให้เล่นรายการอ่านออกเสียงที่ซื้อจากเว็บไซต์ Audible: เลือก ร้าน > ยกเลิกการอนุญาตบัญชี Audible

  • หากคุณลืมเลิกอนุญาตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของอีกต่อไป และคุณได้อนุญาตคอมพิวเตอร์ถึงห้าเครื่องแล้ว: คุณสามารถเลิกอนุญาตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณอนุญาตทั้งหมดของคุณได้พร้อมกันในครั้งเดียว คุณสามารถใช้วิธีนี้ได้ปีละหนึ่งครั้ง

    ลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store เลือก ร้าน > ดู Apple ID ของฉัน แล้วคลิก ยกเลิกการอนุญาตทั้งหมด หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ นั่นเป็นเพราะคุณมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณอนุญาตไม่ถึงห้าเครื่อง

หากเกิดปัญหาในการยกเลิกการอนุญาตเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่เว็บไซต์ FAQ การอนุญาต iTunes Store