Τι είναι το iTunes;

Προσθήκη στοιχείων στο iTunes
Από άλλες εφαρμογές, Από το Διαδίκτυο, Από υπολογιστή, Από το iCloud, Από CD, Τρόποι προσθήκης στοιχείων.

Ακρόαση και παρακολούθηση
Χρήση της εφαρμογής Remote, Apple TV, Επιλογή ηχείων, Κοινή χρήση μουσικής και βίντεο, Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής και εγγραφή δίσκων, Παρακολούθηση, Ακρόαση, Αναπαραγωγή μουσικής, βίντεο και άλλων.

iTunes Store
Αν έχετε προβλήματα, Δικαιώματα χρήσης για αγορές, Εξουσιοδότηση ενός υπολογιστή, Τα παιδιά σας και το iTunes Store, Διαχείριση του λογαριασμού σας στο iTunes Store, Λήψη μουσικής, βίντεο και άλλων, Επισκόπηση.

Συγχρονισμός του iPod, iPhone ή iPad σας
Περισσότερη βοήθεια για το iPod, iPhone ή iPad, Διαχείριση της συσκευής σας, Συγχρονισμός της συσκευής σας, Σύνδεση ή αποσύνδεση της συσκευής σας, Επισκόπηση.

Διαχείριση της βιβλιοθήκης iTunes σας
Διαχείριση των αρχείων πολυμέσων σας, Προσαρμογή του παραθύρου iTunes, Προσθήκη και επεξεργασία πληροφοριών, Διαγραφή στοιχείων, Εύρεση στοιχείων και διπλότυπων.

Περισσότεροι πόροι
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστό, Λύσεις προσβασιμότητας, Γλωσσάριο, Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο iTunes, Συντομεύσεις πληκτρολογίου.