Vad är iTunes?

Lägga till objekt i iTunes
Från andra program, Från internet, Från en dator, Från iCloud, Från CD-skivor, Olika sätt att lägga till objekt.

Lyssna och titta
Använda appen Remote, Apple TV, Välja högtalare, Dela musik och video, Skapa spellistor och bränna skivor, Titta, Lyssna, Spela musik, video, med mera.

iTunes Store
Om du får problem, Rättigheter vid användning av inköp, Auktorisera en dator, Dina barn och iTunes Store, Hantera ditt iTunes Store-konto, Hämta musik, video, med mera, Översikt.

Synkronisera med iPod, iPhone eller iPad
Mer hjälp för iPod, iPhone och iPad, Hantera din enhet, Synkronisera din enhet, Ansluta eller koppla från en enhet, Översikt.

Hantera iTunes-biblioteket
Hantera dina mediefiler, Anpassa iTunes-fönstret, Lägga till och redigera information, Radera objekt, Hitta objekt och dubbletter.

Fler resurser
Mer information på webben, Hjälpmedelslösningar, Ordlista, Symboler som används i iTunes, Kortkommandon.