iTunes là gì?

Thêm mục vào iTunes
Từ các ứng dụng khác, Từ Internet, Từ máy tính, Từ iCloud, Từ CD, Các cách thêm mục.

Nghe và xem
Sử dụng ứng dụng Remote, Apple TV, Chọn loa, Chia sẻ nhạc và video, Tạo danh sách phát hoặc ghi đĩa, Xem, Nghe, Phát nhạc, video và nhiều nội dung khác.

iTunes Store
Nếu bạn gặp sự cố, Quyền sử dụng đối với các mục đã mua, Cấp phép máy tính, Con bạn và iTunes Store, Quản lý tài khoản iTunes Store của bạn, Tải nhạc, video và nhiều nội dung khác, Tổng quan.

Đồng bộ hóa iPod, iPhone hoặc iPad của bạn
Trợ giúp khác dành cho iPod, iPhone và iPad, Quản lý thiết bị của bạn, Đồng bộ hóa thiết bị của bạn, Kết nối hoặc ngắt kết nối thiết bị của bạn, Tổng quan.

Quản lý thư viện iTunes của bạn
Quản lý các tệp phương tiện của bạn, Tùy chỉnh cửa sổ iTunes, Thêm và sửa thông tin, Xóa mục, Tìm mục và nội dung trùng lặp.

Tài nguyên khác
Thông tin thêm trên web, Giải pháp trợ năng, Bảng thuật ngữ, Các biểu tượng được sử dụng trong iTunes, Phím tắt trên bàn phím.