เปลี่ยนตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์
การ ตามค่าเริ่มต้น เพลง รายการทีวี ภาพยนตร์ พ็อดคา ...

การใช้คลัง iTunes หลายคลัง
คุณสามารถมี คลัง iTunes ได้มากกว่าหนึ่งคลัง ตัวอย ...

แปลงรูปแบบไฟล์เพลง
บันทึกสำเนาของเพลงเป็นไฟล์รูปแบบใหม่ คุณสามารถแปลง ...

การย้ายคลังของคุณไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
มีหลายวิธีในการถ่ายโอนคลัง iTunes ของคุณจากคอมพิวเ ...

หากคุณใช้ iTunes กับไฟร์วอลล์ OS X
หากการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคอมพิวเตอร์คุณป้องกันคุณไ ...