การใช้คลัง iTunes หลายคลัง

คุณสามารถมี คลัง iTunes ได้มากกว่าหนึ่งคลัง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คลังของเพลงวันหยุดซึ่งจะไม่ปรากฏใน iTunes ตลอดทั้งปีที่เหลือได้ หรือคุณสามารถเก็บเพลงของคุณไว้ในคลังในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเก็บภาพยนตร์ของคุณไว้ในคลังในฮาร์ดดิสก์ภายนอก

การสร้างหรือใช้คลัง iTunes อื่น

  1. หาก iTunes เปิดอยู่ ให้ออก

  2. กดแป้น Option ค้างไว้ขณะที่คุณเปิด iTunes ขึ้น

  3. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

    • การสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่: คลิก สร้างคลัง

    • การเลือกคลังอื่น: คลิก เลือกคลัง

ในแต่ละคลังที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถเลือกการตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับโฟลเดอร์ iTunes Media ประเภทของเนื้อหาที่แสดง การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง และชื่อของคลังได้ ในการตั้งค่าการตั้งค่าสำหรับคลัง ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า ในขณะที่กำลังใช้คลังนั้นอยู่

คุณสามารถตั้งชื่อให้กับคลัง iTunes (โฟลเดอร์ที่มีเนื้อหา iTunes และ ไฟล์คลัง iTunes) เป็นชื่ออะไรก็ได้ตามต้องการ

เคล็ดลับ:  เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด หากคุณสร้างคลัง iTunes เพิ่มเติม อย่าตั้งชื่อคลังใหม่เป็น “iTunes” หรือ “เพลง iTunes” ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อของคลัง iTunes แต่ละคลังไม่ซ้ำกันเพื่อว่าคุณจะได้ไม่สับสน