หากคุณใช้ iTunes กับไฟร์วอลล์ OS X

หากการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคอมพิวเตอร์คุณป้องกันคุณไม่ให้ใช้คุณสมบัติของ iTunes เช่น การแบ่งปันเพลง AirTunes และ Apple TV คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าให้อนุญาตให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคอมพิวเตอร์คุณ (OS X Lion v10.7 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า)

 1. เปิด การตั้งค่าระบบ คลิก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว แล้วคลิก ไฟร์วอลล์

 2. คลิก ตัวเลือกไฟร์วอลล์

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากเลือก “ปิดกั้นการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมด” ให้ยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้

  • หาก iTunes รวมอยู่ในรายการของแอปพลิเคชั่น ให้เลือก “อนุญาตการเชื่อมต่อขาเข้า”

 4. คลิก ตกลง

การเปลี่ยนการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคอมพิวเตอร์คุณ (Mac OS X v10.6.8)

 1. เปิด การตั้งค่าระบบ คลิก ความปลอดภัย จากนั้นคลิก ไฟร์วอลล์

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากเลือก “ปิดกั้นการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมด” ให้ยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้

  • หาก iTunes รวมอยู่ในรายการของแอปพลิเคชั่น ให้เลือก “อนุญาตการเชื่อมต่อขาเข้า”

 4. คลิก ตกลง