ให้คะแนนเพลงและรายการอื่น

คุณสามารถจัดอันดับให้กับเพลง อัลบั้ม วิดีโอ พ็อดคาสท์ หรือรายการอื่นเพื่อบอกให้ทราบว่าคุณชอบรายการนั้นมากน้อยเพียงใด คุณสามารถใช้การจัดอันดับ เพื่อช่วยให้คุณสร้าง เพลย์ลิสต์ โดยอัตโนมัติ หรือเพื่อช่วยในการจัดเรียงและเลือกดู คลัง ของคุณ

ในการแสดงคอลัมน์อันดับของเพลงหรืออัลบั้ม ให้เลือก มุมมอง > ตัวเลือกมุมมอง แล้วเลือกอันดับ หรืออันดับอัลบั้ม

การกำหนดการจัดอันดับ

  • เลือกรายการที่คุณต้องการให้อันดับ แล้วคลิกหรือลากในคอลัมน์อันดับเพื่อเพิ่มหรือลบจำนวนดาว

    คอลัมน์อันดับกับดาว

เมื่อคุณจัดอันดับอัลบั้ม เพลงทั้งหมดของอัลบั้มจะได้อันดับแบบเดียวกันนั้น คุณสามารถเปลี่ยนอันดับของแต่ละเพลงได้ หากคุณจัดอันดับเพลงแต่ไม่ใช่อัลบั้ม iTunes จะแสดงค่าเฉลี่ยของเพลงที่จัดอันดับให้เป็นอันดับของอัลบั้มนั้น จำนวนดาวที่ iTunes ให้ไว้จะกลวง ส่วนจำนวนดาวที่คุณให้จะทึบ

คุณยังสามารถเพิ่มอันดับโดยกดปุ่ม Control ค้างไว้และคลิกที่รายการ แล้วเลือกอันดับ