การตั้งค่าการเชื่อมข้อมูล
สำหรับ iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ คุณสามารถตั้ง ...

การเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi
การเชื่อมข้อมูลอุปกรณ์ของคุณผ่านเครือข่าย Wi-Fi หา ...

เชื่อมข้อมูลแอปฯ iOS
การเชื่อมข้อมูลและจัดระเบียบแอปฯ iOS นอกเหนือไปจาก ...

เชื่อมข้อมูลหนังสือ
การเพิ่ม iBook และหนังสือเสียงไปยัง iPod, iPhone ห ...

เชื่อมข้อมูลรูปภาพ
การเพิ่มรูปภาพไปยัง iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ ...

เชื่อมข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน และข้อมูลอื่น ๆ
การ ไปยัง iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ คุณสามารถใ ...

ถ่ายโอนไฟล์
การระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและแอปพลิเคชั่นเคลื่อนท ...

หากคุณไม่สามารถเชื่อมข้อมูลวิดีโอ
หาก iTunes แจ้งว่าไม่สามารถเชื่อมข้อมูลวิดีโอได้เพ ...

เรียกขอพร้อมท์สำหรับการเชื่อมข้อมูล
การต้องการพร้อมท์ก่อนการเชื่อมข้อมูลแบบอัตโนมัติ ห ...