การตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลสำหรับ iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ

คุณสามารถตั้งค่า iPod, iPhone หรือ iPad สำหรับการเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติหรือด้วยตัวเอง

 • การเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติ: เชื่อมข้อมูลคลัง iTunes ทั้งคลังของคุณ หรือเลือกรายการเฉพาะที่จะเชื่อมข้อมูล เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ iTunes จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดกับคลังของคุณตั้งแต่การเชื่อมข้อมูลครั้งที่แล้ว คุณสามารถเชื่อมข้อมูลอุปกรณ์กับคลัง iTunes โดยอัตโนมัติได้ครั้งละหนึ่งคลังเท่านั้น

 • การเชื่อมข้อมูลแบบด้วยตัวเอง: ลากรายการไปยังอุปกรณ์ของคุณทีละรายการ

ด้วยวิธีการเชื่อมข้อมูลวิธีใดวิธีหนึ่ง คุณยังสามารถเติมเพลงพื้นที่ว่างบนอุปกรณ์ของคุณด้วยเพลงที่สุ่มเลือกโดยการใช้การเติมอัตโนมัติได้ด้วย

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณเมื่อใดก็ได้ที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเลือกรายการเพื่อเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

 1. เชื่อมต่อ iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

 2. เลือกประเภทของสื่อที่คุณต้องการเชื่อมข้อมูล

  ประเภทของสื่อที่คุณสามารถเชื่อมข้อมูลได้นั้นขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมข้อมูลและจัดระเบียบแอปฯ iOS และ การเพิ่มรูปภาพไปยัง iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อมข้อมูล และเลือกรายการที่คุณต้องการเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ

  คลิกปุ่มเพื่อเลือกประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการเชื่อมข้อมูล จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อมข้อมูล และเลือกรายการที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

  แถบที่ด้านล่างสุดของหน้าต่างจะแสดงปริมาณพื้นที่ที่จะเหลือในอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่เชื่อมข้อมูล

  เลื่อนตัวเลื่อนเม้าส์ชี้มาอยู่บนแถบเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณกำลังเชื่อมข้อมูล แล้วดูว่ามีพื้นที่ว่างเหลืออยู่เท่าไหร่สำหรับเนื้อหาอื่น

 4. เมื่อคุณพร้อมที่จะเชื่อมข้อมูล ให้คลิก ปรับใช้

เคล็ดลับ:  ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการบางรายการนั้นไม่เคยเชื่อมข้อมูลมาก่อน ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายของรายการนั้นในคลัง iTunes ของคุณ แล้วเลือก “เชื่อมข้อมูลเฉพาะ รายการ ที่ทำเครื่องหมาย” ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลคลัง iTunes ของคุณกับอุปกรณ์หลาย ๆ ชิ้นโดยอัตโนมัติ และใช้การตั้งค่าที่ต่างกันสำหรับแต่ละอุปกรณ์ได้

คำเตือน:  หากคุณลบรายการที่เชื่อมข้อมูลออกจากคลัง iTunes ของคุณ รายการที่ลบนั้นจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมข้อมูล

การเชื่อมข้อมูลกับอุปกรณ์ของคุณด้วยตัวเอง

หากคุณใช้การเชื่อมข้อมูลด้วยตัวเอง คุณจะสามารถเชื่อมข้อมูลรายการต่าง ๆ จากคลัง iTunes มากกว่าหนึ่งคลังกับ iPod ของคุณได้ (คุณสามารถเชื่อมข้อมูล iPod touch, iPhone และ iPad กับคลัง iTunes ได้หนึ่งคลังเท่านั้น)

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี พ็อดคาสท์ และบทเรียน iTunes U ด้วยตัวเองได้ คุณไม่สามารถเชื่อมข้อมูลรูปภาพและข้อมูลด้วยตัวเองได้ (รายชื่อ ปฏิทิน ที่คั่นหน้า และอื่น ๆ)

 1. เชื่อมต่อ iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

 2. คลิกปุ่มเนื้อหาสรุป และเลือก “จัดการเพลงและวิดีโอด้วยตัวเอง” (ด้านล่างตัวเลือก)

 3. คลิกปุ่มบน อุปกรณ์ นี้

  ปุ่มบนอุปกรณ์นี้ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes

 4. คลิก เพิ่มไปยัง ไอคอนของเครื่องหมายบวกและรายการ ทางด้านขวาของหน้าต่าง iTunes

 5. ลากรายการจากด้านซ้ายของหน้าต่าง iTunes ไปยังบานหน้าต่างทางด้านขวา ในการเพิ่มเนื้อหาประเภทอื่น ๆ ให้เลือกหมวดหมู่จากเมนูป๊อปอัพคลัง

  เมนูป๊อปอัพคลังซึ่งเลือก เพลง ไว้

 6. คลิก เสร็จ

หากคุณใช้การเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเพิ่มรายการมายังอุปกรณ์ของคุณโดยการลากได้ด้วย ในการลากรายการไปยังอุปกรณ์ที่้เชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านบน แต่ข้ามขั้นตอนที่ 2 ไป

การเพิ่มรายการไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว:

คุณสามารถเพิ่มรายการไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้โดยตรงจากคลัง iTunes ของคุณ โดยไม่ต้องใช้ตัวควบคุมการเชื่อมข้อมูล

 1. เริ่มการลากรายการหนึ่ง (หรือหลายการ) ที่คุณต้องการเพิ่ม

  บานหน้าต่างที่มีรายการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะปรากฏทางด้านขวา

 2. ลากรายการไปยังอุปกรณ์ในรายการ

  สกรีนช็อตของอัลบั้มที่กำลังถูกลากไปยังเพลย์ลิสต์ โดยอุปกรณ์ถูกไฮไลท์

ใช้การเติมอัตโนมัติเพื่อเพิ่มเพลง

 1. เชื่อมต่อ iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

 2. คลิกปุ่มบน อุปกรณ์ นี้

  ปุ่มบนอุปกรณ์นี้ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes

 3. เลือก เพลง ตรงด้านซ้ายของหน้าต่าง iTunes

  ลูกศรชี้ไปทางเพลงทางด้านซ้ายของหน้าต่าง iTunes

 4. เลือกเพลงที่คุณต้องการเชื่อมข้อมูลจากเมนูป๊อปอัพการเติมอัตโนมัติที่ด้านล่างสุดของบานหน้าต่างเพลง:

  เมนูสำหรับการเติมอัตโนมัติ

 5. ในการปรับการตั้งค่าการเติมอัตโนมัติ ให้คลิก การตั้งค่า

  หน้าต่างการตั้งค่าการเติมอัตโนมัติ

 6. เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้คลิก ตกลง

 7. คลิก การเติมอัตโนมัติ

แต่ละครั้งที่คุณใช้การเติมอัตโนมัติ iTunes จะเพิ่มเพลงอื่น ๆ ไปยังอุปกรณ์ของคุณ