การเชื่อมข้อมูลอุปกรณ์ของคุณผ่านเครือข่าย Wi-Fi

หากคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi และมี iOS 5 (หรือภายหลัง) ติดตั้งอยู่บน iPod touch, iPhone หรือ iPad ของคุณ คุณสามารถเชื่อมข้อมูลอุปกรณ์ของคุณได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi อุปกรณ์ของคุณจะใช้การตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลเดียวกับที่คุณเลือกสำหรับการเชื่อมข้อมูลผ่านเคเบิล

การเปิดการเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi

 1. เชื่อมต่อ iPod touch, iPhone หรือ iPad ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

 2. คลิก เนื้อหาสรุป

 3. เลือก “เชื่อมข้อมูลนี้กับ อุปกรณ์ iOS ผ่าน Wi-Fi”

 4. ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณจะยังปรากฏอยู่ในเมนูป๊อปอัพอุปกรณ์ใน iTunes นอกเสียจากว่าคุณจะคลิกปุ่มถอดออก ไอคอนถอดออก

หากคุณคลิก ถอดออก อุปกรณ์ของคุณจะถูกลบจากเมนูป๊อปอัพอุปกรณ์ แต่การเชื่อมข้อมูล Wi-Fi จะยังเปิดอยู่ อุปกรณ์ของคุณจะปรากฏในเมนูป๊อปอัพอุปกรณ์ใหม่ในครั้งหน้าที่คุณเปิด iTunes

การเชื่อมข้อมูลอุปกรณ์ของคุณผ่าน Wi-Fi

นี่คือวิธีการเชื่อมข้อมูลแบบไร้สายเมื่ออุปกรณ์ของคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (คอมพิวเตอร์ต้องเปิดอยู่):

 • เสียบอุปกรณ์ของคุณเข้ากับที่ชาร์จแล้วเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

  การเชื่อมข้อมูลจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ

 • ใน iTunes ให้คลิกปุ่มอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ของคุณ และคลิกปุ่มเชื่อมข้อมูล

  หากคุณเชื่อมข้อมูลด้วยตนเอง ให้คลิก เพิ่มไปยัง ไอคอนของเครื่องหมายบวกและรายการ ลากรายการไปยังบานหน้าต่างทางด้านขวา แล้วคลิก เสร็จ

 • บนอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เชื่อมข้อมูล iTunes ผ่าน Wi-Fi แล้วแตะ เชื่อมข้อมูลเดี๋ยวนี้

  คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณได้ในขณะที่เชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi อยู่

ในการกู้คืนซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์คุณ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลอุปกรณ์แบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง แต่เนื้อหาแต่ละประเภทสามารถเชื่อมข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้น

การเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi ช้ากว่าการเชื่อมผ่านเคเบิล หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ในขณะที่ทำการเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi อยู่ การเชื่อมข้อมูลจะทำต่อผ่านเคเบิล หากคุณถอดเคเบิลของอุปกรณ์ออกจากคอมพิวเตอร์ในขณะที่เชื่อมข้อมูลอยู่ การเชื่อมข้อมูลจะหยุด แม้ว่าการเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi จะเปิดอยู่ก็ตาม