การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและแอปพลิเคชั่นเคลื่อนที่

หากคุณมี iPod touch หรือ iPhone ที่ใช้ iOS 4 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า หรือ iPad คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับแอปพลิเคชั่นในอุปกรณ์ของคุณที่รองรับการแบ่งปันไฟล์ได้

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการทำเช่นนี้หากคุณต้องการบันทึกไฟล์ที่คุณสร้างบนอุปกรณ์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือต้องการพกไฟล์กับตัวคุณเพื่อให้สามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นได้เมื่อคุณไม่อยู่ใกล้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมข้อมูลอุปกรณ์ของคุณเพื่อถ่ายโอนไฟล์ แต่อุปกรณ์ของคุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นที่รองรับ ให้ดูเอกสารประกอบสำหรับแอปพลิเคชั่นของคุณ

การถ่ายโอนไฟล์จาก iPod touch, iPhone หรือ iPad ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. เชื่อมต่อ iPod touch, iPhone หรือ iPad ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

  2. คลิก แอปพลิเคชั่น

  3. ที่ด้านล่างการแบ่งปันไฟล์ จากรายการทางด้านซ้าย ให้เลือกแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ของคุณที่คุณต้องการถ่ายโอนไฟล์

  4. จากรายการทางด้านขวา ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการถ่ายโอน แล้วคลิก “บันทึกไปยัง”

  5. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกปลายทางที่คุณต้องการบันทึกไฟล์นั้น แล้วคลิก เปิด

ไฟล์นั้นจะบันทึกไปยังปลายทางที่เลือกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การถ่ายโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPod touch, iPhone หรือ iPad ของคุณ

  1. เชื่อมต่อ iPod touch, iPhone หรือ iPad ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

  2. คลิก แอปพลิเคชั่น

  3. ที่ด้านล่างการแบ่งปันไฟล์ ให้เลือกแอปพลิเคชั่นจากรายการ แล้วคลิก เพิ่ม

  4. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกไฟล์ที่จะถ่ายโอน แล้วคลิก เปิด

ไฟล์นั้นจะถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ของคุณ และสามารถเปิดได้ในแอปพลิเคชั่นที่คุณเลือกไว้ในขั้นที่ 3